Conlangs do culturally appropriate…

conlangs screenshot

stealing screenshot

Comment: This was to be expected….

HELL IS ETERNAL!!!

Advertisements

Magyars sold directly to Moors

http://antisemitism-europe.blogspot.nl/2018/03/belgium-professor-claims-jews-were-main.html

The Ghent University has been running a training course for about ten years, mainly intended for alumni and the elderly. This year, the programme featured lectures by Professor em. John Everaert on the theme of “Human trafficking: Europe and the thread of shame”. The first lecture titled “Medieval Europe reorients its slave trade” was held on November 7. Dr. Rudi Roth was dismayed when he read in the first slide of the presentation: “slave traders / slave-brokers: rather Jews (polyglot)” and by Prof Everaert’s oral assertion that the trade was conducted “mostly by Jews”.

Which sources? When asked about the sources he drew on to make his claim, Professor Everaert referred to the work of his predecessor, Professor Charles Verlinden (1907-1996), a Belgian historian and professor at Ghent University. In 1935, Verlinden developped this hypothesis in a first publication that has been passed on uncritically ever since. Belgian historian Henri Pirenne also underlined the important role played by Jews in trade and in the slave trade during the early Middle-Ages (7th to 11th century). So did the acclaimed French historian, Maurice Lombard.

Dr. Roth examined their works and compared them with newer academic publications. They invalidate the theory of Verlinden because it is not based on hard facts but on erroneous assumptions. Historians such as Verlinden were not rigorous when dealing with sources and mixed information from various sources. Very simply put, saying that “Jews had slaves” and that “Jews were merchants” became “Jews were slave traders”. Historical truth was distorted, and historians such as Pirenne and others, adopted this view.

Everaert misses the point The proof that Everaert’s explanation is not based on facts is apparent from research by the Austian-Israeli historian Eliyahu Ashtor, but especially from the articles by Professor Michaël Toch of the Hebrew University in Jerusalem, the leading authority in the field of the Middle-Ages and Judaism in Europe. We asked for his opinion on the expressions “rather Jews” and “mostly by Jews” used by Everaert. Professor Toch responded there is no doubt that both are wrong: “This is as wrong as it can be, and that is not an exaggeration because it is simple: these allegations are wrong for a lot of reasons The sources and arguments against this thesis are clearly explained in my book (1), but also in other studies, for example in Atti della XXXI Settimana di Studi(2).

The specific and erroneous argument, that the slave trade was carried out “mostly by Jews” can be primarily be explained by underlying and passive antisemitic prejudices. The fact that the slave trade was mainly a non-Jewish practice was deliberately brushed aside or even concealed. This anti-Jewish claim was later adopted by a number of historians.

Professor Jean-Pierre Devroey (ULB) also rejects Charles Verlinden’s approach for similar reasons. Professor Everaert was contacted by J.A. and maintained obstinately that his theory is right even though it is not based on facts and disputed by other historians.

1. The Economic History of European Jews. Late Antiquity and Early Middle Ages, 2013, pp. 178-190.
2. Michael Toch, Jews and Commerce: Modern Fancies and Medieval Realities, in: S. Cavaciocchi (ed.), Il ruolo economico delle minoranze in Europe. Secc. XIII-XVIII, Attidella XXXI Settimana di Studi, Istituto Francesco Datini, Prato, Firenze 2000, 43-58.

Comment: And so did Vikings. There were NO Jewish intermediaries!!!

Your brain on atheism…

https://chechar.wordpress.com/2018/03/09/very-busy/

my religion

And today, in my previous entry of the Kriminalgeschichte series, another idiot posts again a comment mentioning such doctrine. (Take into account that of this Dutchman I have been deleting several other comments over the years in which he had written stupid things like, ‘hell is eternal’, ‘my religion’, etc.).

Comment: Of course, I am that idiot, this Dutchman…

hell A4

Jpeg
Hell is eternal, also for extraterrestials…

 

Yernaz Ramautarsing: Ariër

bajrang-dal-q

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ramautarsing-moet-boeten-voor-onze-zonden.html

Yernaz Ramautarsing meent dat onze samenleving dommer wordt als homo´s rechten krijgen. Dat is makkelijk te logenstraffen want in Oeganda, waar homo´s vervolgd worden, is het gemiddelde IQ 84 en in Nederland, waar homo´s rechten hebben, is dat 100. Maar dat doet er niet toe, het gaat er nu even om dat iedereen weer zo vreselijk geschokt is want wie had dat nou gedacht van iemand van het Forum voor Democratie?

Ramautarsing heeft nog meer erge dingen gezegd, blijkt uit screenshots van een discussie in een Whatsapp-groepje. Heel Nederland toetert weer van verontwaardiging, want hij blijkt het dus écht te menen, van die zwarten en dat lagere IQ, vindt dat wat blank is, blank moet blijven, dat de staat criminelen met kunnen “poppen” en hij heeft ook gezegd dat mensen met Down de samenleving veel geld kosten en dat we dus niet nog meer mensen met Down moeten willen.

En dan heb je het gevreten, natuurlijk, want je komt in Nederland met veel weg, van opmerkingen over inferieure zwarten tot vergoelijking van seksueel geweld, maar er zijn twee dingen die je de kop kunnen kosten: 1) je noemt een racist geen racist en 2) je mag het woord Down niet ijdel gebruiken.

Afschuwelijk en misselijkmakend

De lijsttrekker van D66 in Amsterdam, Reinier van Dantzig, komt superlatieven tekort om uiting te geven aan zijn geschoktheid en verontwaardiging. “Afschuwelijk” vindt hij de uitspraken van Ramautarsing, en “misselijkmakend”. Hij vindt dat Annabel Nanninga moet ingrijpen.

Dat is toch om je gek te lachen? Annabel Nanninga, dat is die van de “dobbernegers“, van de “mooie ovens van Hitler“, waar ze nog een paar moraalridders vergeten waren in te doen. Nanninga bewondert een Nazi, moet braken van gemengde relaties, vindt dat de rijke en machtige joden van die kilometers lange tenen hebben, dat mensen die klagen over gescheld met “kanker” of “mongool” ‘tyfus achter hun oogbollen‘ verdienen, Nanninga werkte voor GeenStijl, waar een homo met een mening een “smerige kutnicht” is en voor The Post Online, waar Marokkanen “rifapen” zijn en vrouwen met een mening “zeikhoeren” of “sneue hoeren die mogen sterven”.

Hitler en Goebbels

Ik bedoel Godverdomme, Van Dantzig, hypocriete dweil, ook jij hebt altijd weggekeken toen dit soort discours werd genormaliseerd, en nu ga je heilige verontwaardiginkje spelen omdat een troglodiet dezelfde dingen zegt in een Whatsapp-groepje? Niet eens in de media, niet op GeenStijlThe Post Online, in de MetroDe Telegraaf of Elsevier, maar een besloten Whatsapp-groepje? En dan ga je Annabel Nanninga vragen in te grijpen? Dat is hetzelfde als Adolf Hitler vragen om Goebbels in toom te houden.

Dit tuig roept al jaren wat het van plan is met allochtonen, zwarten, moslims, joden, homo’s en vrouwen. Het staat overal gewoon zwart op wit, is na te beluisteren en te bekijken op YouTube, en ik breng het hier op Frontaal Naaktbijna dagelijks onder de aandacht. Ramautarsing zegt helemaal niets wat de rest van het Schorem voor Demagogie niet al eerder gezegd heeft, dus waarom nu die verontwaardiging? Is het omdat Ramautarsing bruin is?

Slecht geweten

Telegraaf-clown Wierd Duk, intussen, is helemaal niet geschokt door Ramautarsings racistische, homofobe, seksistische en ableïstische uitspraken. Duk spreekt er schande van dat iemand van dat Whatsapp-groepje gelekt heeft.

Waarom was iedereen ook alweer tegen de islam? Vanwege de homo’s, en “onze” vrouwen, en de vrije democratische rechtstaat was het toch? Flikker toch op, jullie zijn allemaal bigotten. Ramautarsing, dat is jullie slechte geweten. Hij is jullie levende portret van Dorian Gray, de spiegel van jullie zwarte ziel, jullie Monster van Frankenstein.

Ga niet achter hem aan, zuiver je eigen ziel.

http://www.koenraadelst.info/index.php?option=com_content&view=article&id=81:het-geval-savitri-devi&catid=35:wo2&Itemid=53

Het Arische ras

Rond 1930 heroriënteerde Maximiani Portas haar ideaal van “Helleens” naar “Arisch”. Sedert Darwin zagen velen kultuur als slechts een neveneffekt van een biologische kwaliteit, en in die optiek was het logisch om achter de Indo-Europese taalfamilie een raciale eenheid te vermoeden: het Arische ras. Probleem was wel dat de Indo-Europees sprekende volkeren allerminst een raciale eenheid vormen, van donkerbruine Indiërs tot witblonde Friezen. Dat probleem werd echter omgezet in de beste steunpilaar van de racistische visie op het wereldgebeuren door de “theorie van de Arische invasie van India”, die de alfa en omega van Maximiani’s wereldbeeld werd. Deze theorie stelt dat blanke Europeanen de Indo-Europese talen in Europa ontwikkelden en zo’n 3.500 jaar geleden in India binnenbrachten toen zij dit land op de inheemse bevolking veroverden.

De beweerde taalkundige “aryanizatie” van India door blanke Ariërs uit Europa vormde een komplete gevalsstudie in de belangrijkste aspekten van de moderne rassenleer:

 * het begon met blanken die aan hun ingeboren dynamisme uiting gaven door naarverre einders te trekken, weg uit hun Arische oerheimat in het noorden, heel anders dan de indolente donkerhuidige mensen die nooit hun eigen kusten verlieten;

* vervolgens bewezen de blanken hun superioriteit door de donkere inboorlingen te verslaan en te onderwerpen;

* met hun gezond rasbewustzijn trachtten de blanken hun ras te beschermen door hetkastestelsel uit te vinden en op te leggen aan de inlanders, zodat het blank en zwart verboden was van zich te vermengen;

* helaas vond toch heel wat rasvermenging plaats, zodat de blanke invallersveranderden in bruine halfbloeden, zodat hun intellektuele en militaire vermogens verminderden, en zodat niet India maar Europa de lichtbaken en het machtscentrum van de wereld werd;

 * door hun raciale aftakeling werden de Indiase half-Ariërs samen met de hun ondergeschikte inheemse niet-Ariërs tijdens de koloniale periode een gewillige prooi voor de blanke veroveraars, zijnde hun Arische kozijns die er wel in geslaagd waren om hun ras zuiver te houden.

 De Arische Invallentheorie was aldus een hoeksteen van het racistische wereldbeeld, de illustratie bij uitstek bij de zelfrechtvaardiging van zowel het Britse kolonialisme als het Duitse nationaal-socialisme. Zoals Savitri Devi rapporteert: “In het Derde Rijk wisten zelfs schoolkinderen uit hun schoolboeken dat het Arische ras zich verspreid had van het noorden naar het zuiden en oosten, en niet omgekeerd.”(7)

 Volgens Savitri Devi is dit wat de Arische invallers in hun nieuwe kolonie aantroffen: “India, vooral Sindh en Panjab, had reeds een briljante beschaving voortgebracht, technisch superieur aan die van de Aryas: de Indusbeschaving. Deze was het werk van een ras met roetbruine huid (…) de vredige Dravidiërs. (…) Het is mogelijk dat zij in de samenleving van Harappa en Mohenjo Daro reeds een stelsel van erfelijke arbeidsverdeling aantroffen. Maar het zijn zij die aan dit systeem, als het al bestond, een raciale betekenis gegeven hebben en de Indiase bevolking in onveranderbare klassen geklasseerd hebben. Ze konden niet anders als zij voor hun Arische ras zijn fysieke en morele eigenschappen wiilden bewaren, m.a.w., als zij wilden overleven.”(8)

 Deze theorie was een nette projektie van de koloniale situatie op het verre verleden, en heeft tot op heden de steun gekregen van het Westers akademisch establishment, hoewel het volledig in strijd is met elke inheemse tekst over de oude geschiedenis of de basis van het kaste-stelsel. Dat de Harappa-beschaving pacifistisch was is inmiddels weerlegd; dat zij Dravidisch was is zo’n algemeen aanvaarde hypothese waarvoor nooit ook maar het minste bewijs gevonden is (er is bv. geen spoor van een Dravidisch substraat in de plaatsnamen van noordwestelijk India). De meest konsistente ontcijfering van het Indus-schrift tot op heden is die van Natwar Jha, en die leest de inskripties als Sanskrit.(9)

 Ook de raciale basis van het kaste-onderscheid is al lang en grondig weerlegd. Uiteraard leidt endogamie tot zekere “familietrekken”, zodat je net als Savitri Devi na een tijdje wel de kaste van mensen kan raden (mede natuurlijk door hun kleding, taalgebruik en andere niet-biologische eigenschappen). Reeds in 1948 verwierp de marxistische geleerde O.C. Cox de projektie van moderne rassenideeën op oude kulturen: “De vroege Indo-Ariërs konden niet beter in termen van moderne rassenvooroordelen gedacht hebben dan dat ze het vliegtuig hadden kunnen uitvinden”.(10) In hetzelfde jaar vatte Dr. Bhimrao Ambedkar de bevindingen van de fysieke antropologie samen om te besluiten dat “de brahmanen en de onaanraakbaren behoren tot hetzelfde ras”.(11) Tal van onderzoekers hebben sindsdien deze these bevestigd.

Arya dharma

Tot in haar laatste geschriften blijkt uit niets dat zij ooit de radikale skepsis van de hindoes jegens dit scenario besefte. Echt traditionele pandits, die hun training krijgen in een traditionele setting en niet via engelstalige indologische handboeken, hebben zelfs vandaag veelal nog nooit gehoord van de Arische Invallentheorie. Dit om de eenvoudige reden dat er in de traditionele teksten die zij zich grondig eigen maken, volstrekt niets op zulke invallen wijst. In de oudste tekst, de Rg-Veda, ziet men integendeel een geleidelijke expansie van de “Ariërs” vanuit het Gangesbekken naar het Indusbekken en tenslotte naar Afganistan.(12)

 In de Sanskrit-literatuur beduidt “Arya” een beschavingsnorm, eigenlijk synoniem met “Vedisch” of met de vrij recente (eigenlijk Perzische) term “hindoe”. Daar waar individuen niet hun ras kunnen verliezen, kunnen ze volgens bv. de Manu-Smrti wel hun status van Arya verliezen door zich niet aan de Vedische leefregels te houden. Als gevallen ex-Arya‘s noemt de Manu-Smrti ondermeer de Grieken (die na Alexander de Grote enkele eeuwen een staat hadden in Afganistan) en de Chinezen; historisch klopt het wel niet dat deze volkeren afvallige ex-deelgenoten van de Vedische kultuur waren, maar het voorbeeld toont wel aan dat gele huidskleur geen bezwaar vormde, terwijl blank zijn dan weer geen garantie was voor het statuut van Arya.

 Uiteraard kenden de antieke (en zelfs de moderne) hindoes wel een superioriteitsgevoel tegenover bevolkingen buiten of aan de rand van hun eigen kultuurkring, zowat als Parijzenaars gevoelen tegenover mensen uit de provincie. Maar hun opvatting (net als die van het kolonialisme in zijn latere fase) was dat die buitenstaanders door een beschavingsproces geïntegreerd konden worden: de meeste hindoe-kasten zijn niets anders dan stammen die ooit in de Vedische traditie geïntegreerd zijn.

 Arya heeft nooit een raciale noch een taalkundige betekenis gehad. Eigenlijk betekent het “beschaafd”, “een heer”, “edel”, als in de “vier edele/arya waarheden” en het “edele/arya achtvoudige pad” van de Boeddha. De etymologische oorsprong is een veelbesproken en felbetwist onderwerp; sommigen, ondermeer marxisten op zoek naar een ekonomische grondslag, brengen het in verband met ar-, stam van Latijn arare, “bebouwen”, aratrum, “ploeg”, dus de landbouwers in tegenstelling met de jagers-verzamelaars. Zelf houd ik het bij de werkwoordstam r-/ar-, “gaan, ontmoeten, beantwoorden aan, zich oprichten”, vandaar “geschikt” of “rechtop”, “in orde”, en dus verwant met het centrale Vedische begrip rta (Iraans arta), “echtheid, orde, kosmos”.

 Als voluit positieve term kreeg het soms een etnische betekenis, in die zin dat bepaalde stammen (bv. de Iraniërs, nauw verwant met de Vedische Indiërs) zichzelf als Arya onderscheidden van hun mede-Indo-Europese buurstammen. De logika hierachter is eigenlijk een kringredenering: men voelt de zeden die men van huis uit heeft meegekregen als uiteraard de juiste; men stelt vast dat mensen met andere achtergrond andere zeden hebben; dus schept men een onderscheid tussen “zij die de juiste zeden volgen, die beschaafd/Arya zijn”, namelijk het eigen volk, en “zij die minder volmaakte zeden volgen, die onbeschaafd/Anarya zijn”, namelijk de anderen. In de Rg-Veda zien we hoe de dichters behorende tot de Paurava-stam altijd de term Arya voor hun stamgenoten voorbehouden. Wordt de term Arya een enkele keer gebruikt ter aanduiding van een misprezen personage, dan blijkt het te gaan om iemand die tijdens een interne Paurava-broedertwist tot het andere kamp behoort. Wordt een niet-Paurava geprezen, dan kan hij “halfgod” en ander fraais genoemd worden, maar nooit Arya.(13)

 De meeste niet-Aryas in de Rg-Veda behoren in elk opzicht tot de Indo-Europese taalgemeenschap, hebben Sanskrit namen, zijn vaak verwant met de Paurava-stam of sluiten er huwelijken mee. Zogenaamde Vedische verwijzingen naar strijd tussen “Ariërs” en “niet-Arische inheemsen” zijn volledig uit de lucht gegrepen: telkens de partijen geïdentificeerd kunnen worden, blijkt het om mede-Indo-Europeanen te gaan, en in geen enkel geval worden de strijdende partijen beschreven als inheemsen versus invallers. Arya beduidde de Pauravastam, waarvan de Bharata-tak de Vedische traditie voortbracht, en daarom werd Arya in post-Vedische tijden een synoniem voor “Vedisch”, een beetje te vergelijken met het gebruik van “Rooms” voor “katholiek”. Arya Dharma is, naast Sanatana Dharma (“de eeuwige norm/basis/orde/wet/religie”), de zelfaanduiding van het hindoeïsme.

 Doordat de Paurava-stam het bekken van de Saraswati-stroom beheerste, de metropool van de Noord-Indische beschaving, werd zijn traditie normatief voor dit hele kultuurgebied (de geleidelijke verspreiding van de Vedische of brahmaanse traditie over het Indo-Arische en vervolgens het Dravidische taalgebied is vrij goed gedokumenteerd), en werd Arya de term voor al wat in kultureel, religieus en ethisch opzicht normatief is. Wanneer Sri Aurobindo (1872-1950) het in zijn vroege geschriften over het “Arische ras” had, bedoelde hij daarmee het “hindoe-volk”, noch min noch meer. Met enige Indo-Europese invasie heeft dat volstrekt niets te maken, noch met enige rassenleer.

 Een klassiek voorbeeld van de vervorming van Arya-passussen in Sanskrit teksten door Europeanen is deze, door Savitri Devi regelmatig geciteerde lofrede voor Rama van Charles Leconte de Lisle (1818-94): “Gij wiens bloed zuiver is, gij wiens huid blank is, stralende onderwerper van de profane rassen.”(14) Dit vers is blijkbaar onder haar aanhangers nog steeds populair.(15) Het zegt natuurlijk meer over Leconte de Lisle en zijn citeerders dan over Rama, die hier voorgesteld wordt als een blanke Arische racist wiens veldtocht tegen Ravana de Arische onderwerping van het Dravidische zuiden vertegenwoordigt. Volgens de Ramayana was de strijd tussen Rama en Ravana er echter een tussen twee Sanskritsprekende Aryas (Rama behoorde tot de koninklijke “zonnedynastie”, Ravana tot een stam van Vedische brahmanen die Sri Lanka kolonizeerden), en allebei donker van huid.

Tilak

Westers gevormde hindoe-leiders zoals Swami Vivekananda en Sri Aurobindo kenden de Arische Invallentheorie wel, maar argumenteerden ertegen (een lijn die doorgetrokken wordt door de hedendaagse hindoe-nationalisten). Er waren er ook die de theorie aanvaardden wegens het prestige van de Westerse wetenschap, maar weigerden om er dezelfde politieke konsekwenties aan te verbinden als de Britten deden. De voornaamste ideoloog van het hindoe-nationalisme, Vinayak Damodar Savarkar, wou niet tegen de dominante theorie polemizeren, maar stelde heel realistisch dat gezien de raciale kontinuïteit van de Indiase bevolking, er duidelijk volop rasvermenging moet geweest zijn, zodat elke Indiër van zowel “Ariërs” als “inheemsen” afstamt.

 De enige belangrijke hindoe-leider die de Arische Invallentheorie expliciet verdedigde, was Bal Gangadhar Tilak, leider van de onafhankelijkheidsbeweging tot aan zijn dood in 1920. In een boek uit 1903, Arctic Home in the Vedas, stelde Tilak samen met Hermann Jacobi dat de Vedas verwijzen naar het leven boven de poolcirkel. In een eerder boek, Orion, had Tilak betoogd dat de astronomische gegevens in de Rg-Veda naar sterrenposities in het 4de en zelfs 5de millennium v.Kr. verwijzen. Juist deze stelling had hem in kontakt gebracht met Jacobi, die onafhankelijk tot dezelfde, overigens nooit weerlegde konklusie gekomen was. Om deze kronologie met de Arische Invallentheorie te verzoenen, was het noodzakelijk om aan te tonen dat de Rg-Veda zich buiten India situeerde, in de Oerheimat.

 Savitri Devi, die levenslang bevriend zou blijven met de familie Tilak, verwijst in haar werk regelmatig naar Arctic Home in the Vedas. Ook nu wordt het in Savitri Devi-gezinde kringen nog veel aangehaald als “onafhankelijke Indiase” bevestiging van de Arische Invallentheorie en dus van de stelling dat de Oerheimat van de Indo-Europese talen (zoalniet van het Arische ras) in het noorden moet gelegen hebben. Spijtig voor hen, maar Tilaks argumentatie houdt bij kritische lezing totaal geen stand (hij heeft er volgens insiders op het eind van zijn leven zelf afstand van genomen). Het is een schoolvoorbeeld van geforceerde interpretatie van onwillige gegevens. Zo wordt de “Slag van de Tien Koningen” uitgelegd als een symbool voor de strijd tussen de twee warme en de tien koude maanden die in sommige noordelijke streken de jaarcyklus vormen. Eigenlijk wordt elk numeriek gegeven op één of andere manier in een “arktisch” keurslijf gedwongen.(16) Maar de Veda’s zijn zeer expliciet in hun aardrijkskundige situering, en noemen de bergen, rivieren en bedevaartplaatsen van Noord-India als plaats van de handeling, niet die van enige arktische regio.

 Het is wat zorgwekkend dat Goodrick-Clarke van het hele wetenschappelijke debat over de “Arische” oorsprongen niet op de hoogte blijkt te zijn. Hij treedt eigenlijk Savitri Devi’s opvattingen voor 100% bij, en gaat er dus van uit dat het kastestelsel inderdaad een soort apartheid is, opgelegd door Arische invallers aan bruine inheemsen. Vandaar ook zijn welbeschouwd ongerijmde ondertitel “the Hindu-Aryan myth”. Een “hindoe-Arische” mythe bestaat niet. Er is enerzijds de Arische mythe waarin Hitler en Savitri Devi geloofden, maar die was de hindoes onbekend; en anderzijds is er de hindoe-notie Arya, zeg maar “hindoe”, en daar had Hitler niets mee te maken, terwijl Savitri Devi er alleen een zeer vervormde versie van beleed.

 Commentaar: De Ariërs hadden géén blond haar en géén blauwe ogen. Die rotverhaaltjes zijn het gevolg van een verkeerde vertaling. De Vedas zijn alleen te begrijpen vanuit het Sanskriet. De meeste mensen in het Westen kennen onvoldoende Sanskriet.

Genetisch onderzoek heeft dit bevestigd. In India hebben Ariërs R1a en Dravidiërs R2 als Y-chromosomen, die duidelijk nauw verwant zijn aan elkaar en aan Y-chromosoom S, dat bij de inheemse volkeren van Australië wordt aangetroffen. In Europa vindt men, naast E1, J2 en N, vooral I1 aan, wat verwant is aan J1 en J2 in het Midden-Oosten.

De taalkundige verwantschap over grote afstand kan zeer goed worden verklaard door het zgh. golf-model. Binnen een gebied met dezelfde taaleigenschappen kunnen bubbels onstaan met vernieuwingen. De randen hebben dan dezelfde taal, het midden is opeens heel anders. Voorbeelden zijn Oeralisch (Fins, Hongaars) en Inuit met daartussen Yoekaghiers, Nakh-Daghestaans en Na-Dene met meer naar het midden Kottisch en Haida en helemaal in het midden Sino-Tibetaans, en de direct-inverse overeenkomst tussen Anishinaabe en Mapudungan.

Vaak wordt vergeten dat de huidige taalsituatie ontstaan is over meerdere millenia, waarin talen zeer veel tijd hadden om zich op te splitsen. Een oudheid met een zeer groot taalgebied voor één bepaalde taal is niet zonder meer onrealistisch.

Abortus is erger dan de Armeense Genocide!!!

https://joop.bnnvara.nl/opinies/denk-is-uiterst-rechtse-partij-op-lijn-pvv-en-fvd

Jpeg

DENK hoort thuis bij de extreem rechtse kant van de Nederlandse politiek. Tunahan Kuzu is vergelijkbaar met Wilders of Baudet  Het zou goed zijn als DENK bij de indeling van het Kamergebouw een plek kreeg bij deze geestverwanten.

Zowel Wilders als Baudet geraken bijkans in een baan rond de aarde als er kritische kanttekeningen worden gemaakt bij de manier waarop tot nog toe de vaderlandse geschiedenis wordt behandeld. Ze lopen paars aan zodra iemand weggemoffelde aspecten van bepaalde nationale helden naar voren haalt.

Zo ook Tunahan Kuzu. Hij ontkent de grootste massamoord op de uitroeiing van de joden door de nazi’s na, namelijk de genocide op de Armeniërs die tijdens de eerste wereldoorlog onder verantwoordelijkheid van de Ottomaanse regering werd gepland en uitgevoerd. Hij werkt mee aan schandalige krantenpublicaties in Turkije waarin Nederlandse parlementariërs met Turkse wortels aan de schandpaal worden genageld omdat zij wel op een volwassen wijze weten om te gaan met de geschiedenis van het land waar hun voorouders vandaan kwamen.  Hij neemt het niet voor deze kamerleden op. Nee, hij geeft ze een dolksteek in de rug en laat aldus zien dat hij op dezelfde wijze met de historie omgaat als Wilders of Baudet.

Leuk detail: als een Turks marineschip het beeld van admiraal Barbarossa passeert dat aan de Bosporus staat, dan lost het twee saluutschoten voor deze zeeheld. Italië en Spanje kennen deze Barbarossa – die in de zestiende eeuw leefde – vooral als slavenhaler. Ik bedoel, geeft niet. Leuke traditie. Moet je vooral blijven doen. Wij gaan ook eerbiedig om met met onze standbeelden van Piet Hein en Jan Pieterszoon Coen al zetten we er misschien wel extra informatie bij om hun grootheid te relativeren. Maar toch. Kuzu gaat voor een chauvinistische geschiedsopvatting zodat de huidige generaties zich op de borst kunnen kloppen en zich op trekken aan de grootse daden van het voorgeslacht als de president hun jong volwassen zonen weer eens de vuurlinie in stuurt om een oorlog bij de buren in zijn zin te beslechten zoals nu in Syrië het geval is.

Bedenk hierbij: het bewijsmateriaal voor de massamoord op de Armeniërs is overweldigend. Wie daar kanttekeningen bij plaatst is geen haar beter dan de Holocaustontkenners. En voor de rest echt niks.

DENK is een chauvinistische uiterst rechtse partij bij wie de verdediging van de democratie en artikel 1 van de Nederlandse grondwet niet in goede handen is.

Commentaar: Uiteraard is dit voor mij een reden om genuanceerd te staan tegenover DENK…

En, het kan niet vaak genoeg gezegd worden, de hel is eeuwig!!!

Noble and principled defeat: Eternal Damnation

https://comichound.wordpress.com/2018/02/07/a-response-to-what-the-alternative-right-is/

noble defeat

noble screen

3.) “The Alt Right is not a defensive attitude and rejects the concept of noble and principled defeat. It is a forward-thinking philosophy of offense, in every sense of that term. The Alt Right believes in victory through persistence and remaining in harmony with science, reality, cultural tradition, and the lessons of history.”

This is the first explicitly anti-Christian, Machiavellian concept. Here they deny the principle role to which Christ has called us. The Apostle Peter says:
“Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust. For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly.” (1 Peter 2:18-23)

https://mundabor.wordpress.com/2018/02/02/jesus-is-not-a-sjw/

shitty life

shitty screen

Now here’s a sobering though for you: the Peruvian peasant born in poverty in the Andes and dying in Communist hatred against the world goes to hell just like the wealthy, refined socialite in New York dying in his unbelief after a life of smug, and extremely comfortable,  Veuve Clicquot-sipping. It may well be that God, in His Goodness, will make the first suffer less than the second; but no amount of injustice will justify, ever, death in enmity with Christ.

God gives sufficient graces to everyone to die at peace with Him and – collaborating with His Grace – merit Paradise. The outer circumstances of one’s life never prevent his inner life to bring his soul to the eternal destination antecedently desired for her. But those who refuse to collaborate with God’s Grace and die in opposition to them must – mind this word again, and dwell on it – be punished with the ultimate punishment and be, subsequently, damned, because a good God does not allow excuses for those who reject Him.

So there we are: a shit life in a shithole*, lived in hatred, and followed by an eternity in a much shittier shithole*, and a much hotter one at that.

Take heed, obese social justice warriors, angry shithole* peasant, and effeminate socialite bishops.

You have been warned.

M

* © Donald J Trump, 2018

Comment: If you suffer on earth, and your religion is wrong, then you will have BOTH  a shit life in a shithole AND an eternity in a much shittier shithole.

Remember the Wager of Pascal and the Wager of Bernstein…

Mutilation and Regeneration

https://dailyantifeminist.wordpress.com/2018/01/18/we-must-invent-new-organ-restoration-technologies/

Unlike the Puritan maniacs, who would probably be against bilateral orchiectomy in such cases, believing that men simply need to “resist their urges,” I support the right of every man to get rid of his balls if the existence of his balls makes him experience sexual frustration.

However, as we see here, in such cases bilateral orchiectomy is far from an ideal solution. The ideal solution is to create the technology that allows for full organ restoration, by whatever means. Personally, I would like to have my foreskin back, even if that means that scientists in a laboratory would have to create it by growing it upon the body of a lab mouse.

Obviously, even better than growing foreskins or whole penises or testicles or whatever other organs upon the bodies of lab mice or other figurative “guinea pigs” is a futuristic organ restoration technology that can actually make the place where the missing organ is supposed to be re-develop the missing organ, ideally into a healthy (non-diseased) state. To me that seems like a very necessary technology and I hope that in the future it will be invented and used to solve problems such as those “Deliveryman” had.

I also hope that eventually people will be nicer to each other, but let me tell you: I am more optimistic about the organ restoration technology than about that.

Comment: Everybody who opposes regeneration technology should have his hands cut off and his eyes gouged out, AT THE VERY LEAST…

Many religions forbid euthanasia, many don’t. Think of Shinto, think of the religion of the Comanche. Hell is eternal, hell is eternal, hell is eternal…