Azovshchina

Painful execution

The Azov Batallion is National-Socialist. This means they have access to euthanasia. This means they are resistant to counter-attacks when it comes to torture and mutilation. Hell is eternal.

Ayelet Shaked

About 1 million Ukrainian Jews were killed in the Holocaust, but Ukraine and Russia are still home to large Jewish communities. Israeli interior minister Ayelet Shaked said on Tuesday that the state is preparing to take in up to 100,000 Jews from the two countries and other former soviet republics after the onset of Europe’s new war as part of Operation Israel Guarantees.

Up to 5,000 non-Jewish Ukrainians will be allowed to come to Israel and another 20,000 who arrived before the fighting will be able to stay temporarily. A heavily criticised policy of forcing Ukrainian nationals or their Israeli hosts to pay a 10,000 shekel (£2,330) bond on arrival at Ben Gurion airport has now been scrapped.

Het Israelische parlement, de Knesset, heeft donderdag na enkele maanden touwtrekken een nieuwe versie aangenomen van een wet uit 2003, die het onmogelijk maakt dat echtgenoten van Israeli’s uit de bezette gebieden, of uit Arabische landen waarmee Israel geen vredesverdrag heeft, in Israel burgerrecht krijgen of in Israel mogen wonen. De wet werd aangenomen ondanks verzet van de coalitiepartijen Meretz en de Gezamenlijke Arabische Lijst van Mansour Abbas. Indienster minister van Binnenlandse Zaken Ayalet Shaked had zich echter verzekerd van de steun van de rechtse en religieuze oppositiepartijen. De stemverhouding was 45 vóór en 15 tegen.
Voorstanders van de wet hebben altijd ”veiligheidsredenen” aangevoerd als rechtvaardiging ervan. Minister Shaked zelf liet echter geen enkele twijfel bestaan over de werkelijke achtergrond van de wet toen zij na de stemming triomfantelijk verklaarde dat ”dit een overwinning [was] van de Joodse staat over een staat voor al haar burgers”. De organisatie Adalah (voor de rechten van de Arabische minderheid) stelde dat ”De ‘wet op het burgerschap en het opgenomen worden in Israel’  één van de meest racistische wetten in de wereld isen onmiddellijk moet worden ingetrokken.”

De wet uit 2003 maakt het onmogelijk voor mensen uit de bezette gebieden of de Arabische wereld om zich bij hun partner te voegen in Israel. De minister van Binnenlandse Zaken mag echter ”in uitzonderlijke gevallen om humanitaire redenen” een tijdelijke vergunning afgeven. Die vergunning is één jaar geldig (onder de nieuwe wordt dat twee jaar) en kan worden ingetrokken als er volgens de minister sprake is van ”een vertrouwensbreuk”. Hoeveel mensen door de wet hebben afgezien van een huwelijk of nu buiten Israel samenleven is onbekend.Wel bekend is echter dat in de tien jaar voordat de wet werd aangenomen -in de periode van 1993 – 2003, er 130.000 partners van Israeli’s burgerrecht verkregen. Ook bekend is dat nu ongeveer 10.000 mensen in Israel wonen met een tijdelijke vergunning. Zij hebben te maken met een hoop telkens terugkerende administratieve rompslomp en kunnen geen bankrekening openen, of een creditcard aanvragen. Ze leven voortdurend onder spanning. Als hun echtgenoot overlijdt of als er een crisis uitbreekt in het huwelijk kan dat betekenen dat ze worden uitgewezen en het recht verliezen om bij hun kinderen te blijven. En dat geldt ook voor gedrag dat kan worden uitgelegd als verzet tegen de politiek van de staat.

De wet werd in 2003, rond de tijd van de Tweede Intifada, voor de duur van één jaar aangenomen op grond van wat ”veiligheidsredenen” werd genoemd. De wet is sindsdien 19 keer verlengd, tot er verleden jaar in de coalitie onder Naftali Bennett ineens geen eensgezinde steun meer voor bestond, De ultra-rechtse minister Shaked is echter in de tussentijd blijven ijveren voor een vernieuwing, terwijl ze ook alle aanvragen voor het verkrijgen van burgerschap in de tijd dat de wet van de baan was, heeft tegengehouden. Met de nieuwe wet heeft ze nu volop haar zin gekregen. Er is namelijk ook een passage in opgenomen dat de wet niet alleen geldt om veiligheidsredenen maar ook tot taak heeft Israels ”Joodse meerderheid te helpen veilig te stellen”. Deelname aan een regering van een linkse partij als Meretz of een Arabische partij als de Verenigde Arabische Lijst is duidelijk geen werkzaam medicijn tegen Israels racisme.

Bron: Er zijn zoekmachines…

Grey Wolves supporting Putin

ATIB

According to research by this editorial team, Mehmet Celebi has already caused a stir in the past with Turkish nationalist slogans on social media, had glorified the Turkish war of aggression against Kurdish militias and compared the Holocaust with Israeli self-defence against Hamas rockets on Twitter. His activities on the board of the ATIB (“Avrupa Türk-islam Birligi”, in German: “Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa”) have already attracted negative attention. The ATIB is ideologically close to the extreme right-wing “Grey Wolves” and is being monitored by the Office for the Protection of the Constitution.

Source: medforth.biz

Ectoplasmic manifestation

David Icke interviews the horror-drowned woman without understanding the mechanics of Reptilian possession. True shapeshifting is gruesome and rare, a South American rumor. However, ectoplasmic manifestion is a common paranormal phenomenon.

5th Density beings regularly manifest complete bodies for themselves, with great variability of form. 4th Density beings are much more limited. Often paranormals use a living human as a source of vital energy to generate ectoplasmic constructs. This is what occurs in the apparent “shapeshifting” that Wilder witnesses during human sacrifices.

The Earth is neither hollow nor solid, but a honeycomb. Dimensionally-phased vimanas can fly straight through rock, and carve great tunnels of smooth densified walls at comfortable cruising speed. The lithosphere is the natural redoubt of intelligent life, safe from the vicissitudes that surfacers suffer, sheltered by nothing but thin air.

In certain Reptilian deep subterranean bases, many Negative 4th Density Reptilians float in transparent biogel tubes, while their dark spirits go forth to trouble the minds of men. “Possessed” Illuminati elites have a Reptilian assigned to them full-time.

Probably this task is low-ranking, which is why even the Queen of England transforms into an unassuming brown beast, rather than a royal White, for example. Reptilians are obsessed with status and royalty, and a royal White Reptilian does live in the Queen’s palace, in a dimension just out of sight. But she lives in luxury, feasting on the hearts of hybrid children, not floating in a darkened tube.

When a scheduled Illuminati ritual occurs, a Reptilian shaman sacrifices a human slave before the biogel tanks, in synchronization with the surface ritual. This creates a dark portal, through which the shaman may step to the surface. It also transmits energy, allowing the floater Reptilian to “shapeshift” the possessed, building an ectoplasmic Reptilian body around the human host in an instant. This body is not biologically logical; such constructions do not need to be. Its only purpose is to facilitate the energy vampirism of the ritual, as the Reptilian rips and devours the blood and organs of the victim.

(Ectoplasm is not really the right term; I use it as analogy to establish the concept of manifesting temporary matter by spiritual energy.)

At this time, the Reptilian can be photographed as a monster, and his teeth and claws are quite real. At other times, the possessed merely shows flashes of Reptilian influence. These are not visible on camera, but only in the mind of the acute perceiver, whose latent psi abilities reveal the Reptilian presence riding a human mind. This is why people often claim to see a flash of Reptilian eyes in an evil elite’s face.

This crude trick of transformation is nothing special. Positive Sasquatch, our long-suffering nature ally, can take the form of Brother Wolf, Brother Bear and Brother Elk at will. These kind 5th Density shamans put Reptilian tricks to shame, and crush them in combat. Humans will be even more powerful, once we ascend – something Reptilians very much wish to prevent.

Bigfoot – Patterson/Gimlin Film | Stabilized | 10/20/1967

Reptilians rarely visit Earth’s surface in our dimension; the proliferation of cameras has rendered doing so impractical. Reptilians can fool the human eye through psi mimicry, because humans are programmed to be easily duped by psi mimicry, so that our “gods” may walk among us. But psi doesn’t affect cameras.

Secrecy and lies are essential to the Negative agenda. The USA, having lost its faith in God, surrendered to a bluff, believing Hell stronger than Heaven. Butchered children pay the price.

Now you know why the Illuminati insists on calling the rest of us cattle: Projection. Their gnosis is nothing more than Reptilian shamanic nonsense, like a goatherd’s signals to his herd.

Source: littlebook-ghost.nfshost.com

Asielzoekers in Teylingen

Of en hoeveel immigranten en asielzoekers ons land binnen mogen komen is iets wat in de landelijke politiek besloten moet worden. Wij moeten als gemeente Teylingen in ieder geval altijd bereid zijn om mee te denken, in samenwerking met omliggende gemeenten, wanneer er een verzoek tot het huisvesten of opvangen van asielzoekers komt. Tijdelijke noodopvang is daarin ook een optie, al moet dit in onze ogen verdeeld worden over het hele land. Het kan nooit zo zijn dat wij ons openstellen, terwijl aangrenzende gemeenten niet bereid zijn om hulp te bieden.

Ook in het huisvesten van asielzoekers in Teylingen heeft SCHENK. duidelijke standpunten. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. Asielzoekers moeten wij dus kunnen huisvesten wanneer dit nodig is. Hierin moeten wel bepaalde voorwaarden zijn en daarom moeten zij gelijk behandeld worden als andere Nederlanders. Het mag dan ook nooit zo zijn dat immigranten voorrang krijgen op een sociale huurwoning ten opzichte van een al langer in Teylingen wonend gezin dat al een tijd op een woning wacht. Asielzoekers zijn welkom mits zij onze normen en waarden respecteren en zich toegankelijk opstellen wanneer het gaat om inburgering. Om de integratie te bevorderen wil SCHENK. het zo houden dat asielzoekers niet met zijn allen in één wijk geplaatst worden. Juist het wonen en leven tussen de oorspronkelijke Teylingers draagt bij aan het inburgeringsproces.

Bron: lijstschenk.nl