White Soviet

https://dstormer6em3i4km.onion.link/leftist-rally-around-google-the-most-powerful-private-company-that-has-ever-existed/

And that is why I am arguing that the rule of law be applied against Google, against Facebook, against all of these monopolies. I do not necessarily believe that they need to be outright nationalized – though this would be preferable – but I do believe they need to be regulated, and forced to conform to the law of the land.

Commentary: Andrew Anglin is a commie. Hell is eternal.

Advertisements

SGP: ogen uitsteken en handen afhakken

Freek Kroese

Dat de christelijke partijen zo stug vast blijven houden aan de mening dat God alleen over het leven beschikt is bijna onvergeeflijk. Door die stugge houding van bepaalde partijen, is de euthanasie nooit goed geregeld. Mijn vader had Alzheimer, maar omdat hij fysiek nog goed genoeg was, was het hem niet toegestaan euthanasie te plegen. Hij had heel wat mensen naar het verzorgingstehuis gereden en veel mensen gezien die tijdens hun leven een bedrijf opbouwden of leiden, maar in het tehuis in luiers over de grond kropen; hij wilde daar beslist niet tussen terecht komen. Doordat hij geen euthanasie mocht plegen zag hij geen andere optie dan zichzelf ophangen( de vriend die hem vond is dat niet makkelijk vergeten ). Door die stugge houding van de christelijke partijen wordt mensen een menswaardig einde onthouden en worden derden het slachtoffer als zijnde toeschouwer.
Mijn moeder had lymfeklierkanker. Toen ze in het hospies lag werd duidelijk dat ze hooguit enkele weken nog te leven had. Ze kon de pijn niet langer aan en besloot tot passieve euthanasie. Hierdoor heeft ze nog drie dagen pijn moeten lijden.
In geen van beide gevallen had een uitbreiding van de zorg en betere verpleging kunnen helpen. De christelijke partijen zouden zich eens meer moeten verdiepen in de beweegredenen om euthanasie of zelfmoord te willen plegen, i.p.v. dergelijke mensen direct te veroordelen. Eén ding hebben ze met hun stugge houding wel bereikt, namelijk dat ik van het geloof ben afgestapt.

Commentaar: En dit is nu precies de reden waarom leden van de SGP de ogen moet worden uitgestoken en de handen moet worden afgehakt. Dan praten ze wel anders. God heeft mij gezegd dat euthanasie in de meeste gevallen wèl mag. Wie daar tegenin gaat zal eeuwig moeten branden in de hel.

Gescheiden zwemuurtjes voor Hindoe-vrouwen

Moslima’s krijgen gescheiden zwemuurtjes, dus waarom niet Hindoe-vrouwen? Ook Hindoes maken zich zorgen over de vernietiging van hun cultuur, zoals we uit het volgende stukje kunnen opmaken:

https://actiegroepholi.nl/hindoevertegenwoordigers-aan-het-woord/indiase-pandit-shankar-onze-gemeenschap-steunt-de-strijd-tegen-misbruik-van-holi/

Indiase pandit Shankar Upadhyae: “Onze gemeenschap steunt de strijd tegen misbruik van Holi”

Pandit Surendra Shankar Upadhyae van de Indiase Mandir Shri Sitaram Dhaam doet een oproep aan het Holi Fusion Festival: “Wij vieren het als een cultureel festival, terwijl anderen het doen om geld ermee te verdienen als een business. Ze misbruiken onze culturele waarden. Dat doet mij pijn en ik doe hen dan ook een vriendelijk verzoek hiermee te stoppen. Niet alleen ik, maar overal waar ik kom in de gemeenschap zegt men dat dit niet juist is en dat dit moet stoppen. Ik verzoek u nogmaals dat u hiermee stopt en onze culturele waarden respecteert. Zoals u ook andere culturen respecteert, vraag ik u ook onze cultuur te respecteren.

White Trash Talk

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4410130/The-endangered-Californian-language-spoken-12-people.html

The American language spoken by so few people you’ve likely never heard of it: Boontling, used by men in a remote California logging town, is being kept alive by just 12 speakers – 140 years after it was first devised
Boontling is a language specific to Boonville, California and was first said to have been spoken in the 1870s
It is a combination of English, Spanish, Scottish Gaelic and Pomoan Indian
Rumored to have originated from efforts to keep adult business out of children’s earshot – as well as the town’s attempt to hide their disdain for a visiting pregnant woman
The language supported the agrarian lifestyle of Anderson Valley
Only 12 people speak the language today including Wes ‘Deacon’ Smoot and Rod ‘Tubbs’ Dewitt, aged 84 and 59
There are roughly 1600 words spoken in Boontling but anyone in the town can come up with a new word as long as it is vetted by other speakers.

Comment: You see, anyone can come up with a conlang, “even” redneck crackers. Note the vetting process.

Science and Religion incompatible?

https://defenseofaith.wordpress.com/2015/11/07/three-fatal-steps/

“Thus the first step that the current scientific method is asking you to take is to assume that the facts that you meet are brute, that is, uninterpreted facts. I say you are asked to assume the existence of brute facts. If you did not assume this you could not be neutral with respect to various interpretations given of the facts. If God exists there are no brute facts; if God exists our study of facts must be the effort to know them as God wants them to be known by us. We must then seek to think God’s thoughts after him. To assume that there are brute facts is therefore to assume that God does not exist.

The second step that the current scientific method is asking you to take is to accept the position that theoretically any hypothesis is as good as any other. Satan first assumed and asked Eve to assume that facts are brute facts. On the basis of this assumption he then asked Eve to accept his hypothesis as being no less relevant than God’s hypothesis. He said in effect that he did not ask Eve to be unfair to God; he wanted her to consider God’s hypothesis no less than his own, and his own no less than God’s. In a similar way the current scientific method wants us to grant the theoretical relevancy of any hypothesis.

The third step which the current scientific method is asking you to take is to test the truth of any hypothesis by experience. Here, too, the temptation is the same in principle as that which came to Eve. Let us again begin Satan’s argument from the start. First, he asks Eve in effect to assume that the fruit of the tree in question is a brute fact. He insinuates that to hold anything different would be to degrade the originality of the human mind. To take for granted that all is interpreted in advance is to make science live by authority and that is to kill science. Secondly, he asks her to place the two mutually exclusive interpretations on a par with one another. Satan argues in effect that the question of being has no significance for the question of interpretation. That God claims to be the “Creator-being” and that He also claims Satan to be a mere “creature-being” should not influence Eve in the least. Therefore, in the third place, Satan argues that Eve ought to test the truth of the two hypotheses by experience. Surely that is fair. We must test all our theories by the facts of experience, must we not? What other way have you, Eve, of testing between two hypotheses that are at variance with one another? You cannot go back to the authority of God’s Word. That would be to go back on your first step. It would be to set one hypothesis above another at the outset. To be consistent you must take all three steps if you take one.”

(Van Til, Van Til’s Collection of Articles From 1920-1939)

Na twee verloren wereldoorlogen lijkt mij dat vrij duidelijk

WO1 werd verloren omdat de Fransen de Duitse codes gekraakt hadden, terwijl de Fransen geen codes nodig hadden, omdat de oorlog op Frans grondgebied werd uitgevochten, en de Fransen gewoon door konden gaan met hun eigen telegraafpalen te gebruiken.

In WO2 gebruikten de VS de Navajo codesprekers, zodat de Japanners het nakijken hadden. De Enigma werd gekraakt door de Polen omdat de meeste Polen redelijk Duits beheersten, maar de meeste Duitsers geen Pools beheersten, en dus geeneens wisten dat de Enigma gekraakt was. De Polen hadden twintig jaar eerder de Russen verslagen doordat de veel Polen het Russisch beheersten, en andersom niet. In de tsarentijd
konden de Russische officieren met moeite een simpel verwisselingsalfabet gebruiken, in de communistische tijd gebruikten de Russen het eenmalig blokcijfer, dat wiskundig bewezen niet te kraken is, maar vaak stuk loopt op het niet kunnen bereiken van volstrekte willekeur. Edward Snowden heeft onthuld dat de NSA achterdeurtjes heeft ingebouwd in de huidige programmaatjes voor willekeurige getallen. Maar goed, in die tijd was het voornaamste nadeel het gepruts met kleine boekjes met eindeloze
getallenreeksen. (Bron: Decrypted Secrets, F.L. Bauer)

Voorbeelden uit een verder verleden zijn bijvoorbeeld de Pruisen, die door hun kennis van het Duits zich veel beter konden verdedigen tegen de Teutoonse Ridders, en de Radzanieten, mensenhandelaars die door hun kennis van vijf tot zes talen in de vroege Middeleeuwen konden doen en laten waar zij zin in hadden.

Naast het gebruik van drie tot vijf geheimschriften door Karel de Grote zijn de overwinningen van de Rooms-Katholieke Franken op de Heidense Saksers waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de Franken natuurlijk Germaans kenden, en als recente bekeerlingen/afvalligen zeer goed thuis waren in het Heidendom, terwijl de Saksers geen Latijn kenden, en dus niet de Vulgaat konden lezen. De Franken konden de Saksers dus wèl inwrijven dat eedbreuk niet mocht, maar de Saksers konden de Franken niét inwrijven dat duizenden edelen onthoofden niet erg Bergrede was.

Enige tijd later beheersten Rooms-Katholieke geestelijken niet alleen Latijn, maar ook Arabisch, de taal waarin alle wetenschappelijke boeken waren geschreven, terwijl Islamitische geestelijken het Latijn een taal van domme boertjes vonden. Dit liet de Kruistochten een flinke klap slaan.

Recente voorbeelden zijn natuurlijk de Hell’s Angels in Denemarken, die merkten dat de politie hen wèl, en de islamitische migrantengroepen niet of veel lastiger kon afluisteren, een Hindoe-priester die volgens Moslims heel lelijke dingen over Moslims zei, maar dit in soort Sanskriet deed, zodat de Moslims naar buiten toe niets konden bewijzen,en natuurlijk het MEMRI, een stel Israeli’s die beweren goede vertalingen te leveren van wat Moslims in hun eigen media in hun eigen talen allemaal zeggen. Het MEMRI
is een stichting die je in de VS van de belasting kunt aftrekken, en dus kan dit idee niet worden afgedaan als geraas van marginalen.