Not In My Back Yard. De linkse huichelarij ten top. Maar goed, asielzoekers kunnen heel goed naar Dubai en andere Golfstaten. Daar is geld zat. Weigering? Dan eeuwig vuur. De Islam vernietigt zichzelf in Syrië.

E.J. Bron

We leven in een politiek correcte samenleving. Als we de tv aanzetten, zien we in de reclame vooral asielzoekers en mensen, die regelmatig over de vloer komen van het arbeidsbureau. Dat zijn onze nieuwe voorbeelden in de prestatiemaatschappij. Per slot van rekening zorgen ze voor werk en een leger aan maatschappelijk werkers. We willen steeds meer van zulke migranten – alleen niet voor onze eigen huisdeur.

View original post 356 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s