Ambtenaren hebben liever personen die zich niet goed kunnen/durven te verdedigen

http://www.doorbraak.eu/gemeente-smallingerland-dwong-dwangarbeidster-al-vier-keer-om-contract-te-tekenen/comment-page-3/#comment-10392

Fruitvliegje

Hallo,

Mijn uitkering was stopgezet omdat ik niet wou meewerken aan een re-integratietraject van 38 uur per week, werken op een voormalig sociale werkplek (verdringing van de arbeidsmarkt) met behoud van uitkering.

Door de ophef in de samenleving over de “tegenprestatie”, misbruikt de gemeente steeds vaker de term “re integratie”.
“Re-integratie” en “tegenprestatie” zijn twee verschillende dingen, maar in feite komt dit in de werkelijkheid op hetzelfde neer, maar dit verbergt het ware doel van de gemeente iets beter, namelijk; werken met behoud van uitkering.

Met het inzetten van re integratie kan de gemeente doen wat ze willen met de uitkeringsgerechtigde, immers werkritme opdoen is het doel.
In mijn ogen is werkritme een gevolg van het uitoefenen van een betaalde baan, maar dit terzijde.

Ik moest een overeenkomst tekenen in bijzijn van mijn werkcoach. Dit heb ik geweigerd en beargumenteerd.

Ze hebben een tijdje mijn uitkering tegengehouden / niet uitbetaald (2 weken), maar uiteindelijk hebben ze de strijd maar opgegeven.

Probleem is namelijk; ze kunnen je niet verplichten.
Ze kunnen wel bluffen met het opschorten van de uitkering, maar het is gewoon verboden iemand aan het werk te zetten tegen zijn wil.
Blaffende honden bijten niet.
Vooral als iemand gewoon per direct inzetbaar is voor een betaalde baan.

Dat werkgevers je geen baan gunnen omdat je te duur bent t.o.v iemand van 23 jaar en jonger, daar kan jij niks aan doen.

Mijn advies aan allen die bedreigd worden met dwangarbeid is; het zoveel mogelijk tegenwerken van de gemeente in alle opzichten. Dit helpt.
Medewewerkers van de gemeente hebben vaak geen tijd en zin om veel energie de steken in iemand die tegenwerkt (mede door bezuinigingen bij de gemeente) en het zijn ambtenaren, die steken vaak nergens graag ergens energie in. Ze hebben liever personen die zich niet goed kunnen/durven te verdedigen.

Als je toch te maken hebt met een overijverige “werkcoach”dan neem je de telefoon niet meer op, je telefoon is stuk, geen geld voor een nieuwe.. Brief van de Sociale Dienst niet aangekomen etc.
Uitnodiging werkplek; kan niet door griep of andere ziekte.
Vervoersmiddel gestolen, geen geld voor nieuw vervoersmiddel. Lopen kan ook niet door blessure tijdens sport of iets dergelijke. Zo zijn er heel wat dingetjes die je kan gebruiken om een aanval van de gemeente af te ketsen.

Het is misschien niet leuk om te doen, maar dit is een manier om weerstand te bieden.

Ik wens jullie prettige feestdagen, en een gelukkig(er) 2014!

Wees sterk.

Mondig

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hof-van-twente/werklozen-voor-onkruidbestrijding-in-hof-1.5774377

Mondig? Dan de steuntrekker onderwerper aan een handhaving onderzoek!
Mondige werklozen, dienen er rekening mee te houden dat ambtenaren een handhaving onderzoek starten, als ze “te mondig” zijn, wat zoveel wil zeggen als, we gaan uw gehele handel en wandel onderzoeken (inkomsten/uitgaven/bep. contacten, etc) en als we ook maar iets vinden gaan wij u ophangen aan vermoedens. Ja, dit laatste mag een gemeente doen en men heeft geen harde bewijzen nodig, zoals een rechter. Vreemd is wel, dat mensen die familie hebben en wekelijks boodschappen ter ondersteuning krijgen ter waarde van 100 euro (4.800 per jaar), een wasmachine, etc., geen strobreed door de wet en ambtenaren in de weg wordt gelegd, omdat dit ook gemeld moet worden. Vooral als er kinderen zijn doet men niets, terwijl iemand zonder familie en steun, die 1x poetst voor 100 euro om rond te kunnen, een “enorme fraudeur” is. Rechtsongelijkheid veroorzaakt door beoordelende ambtenaren en wet.

Gemeenten bezondigen zich aan een ponzi scheme verdienmodel gebaseerd op pure uitbuiting

http://www.dwangarbeidersverzet.nl/publicaties/gemeenten-bezondigen-zich-aan-een-ponzi-scheme-verdienmodel/

Om in aanmerking te komen voor een uitkering onder de wet werk en bijstand worden de aanvragers geacht zich volledig in te spannen zo snel mogelijk een baan te vinden. Vanzelfsprekend willen de aanvragers op een uitzondering her en der nagelaten ook zo snel mogelijk aan de slag. Niemand voelt zich prettig bij het ontvangen van een inkomen waar amper van te leven is. In de wet werk en bijstand is opgenomen dat de ontvanger van de uitkering verplicht kan worden mee te werken aan een werkstage of tegenprestatie traject. De werkstage moet de kans op het landen van betaalde arbeid vergroten en mag niet leiden tot het verdringen van banen; de tegenprestatie hoeft niet aan de eerste eis te voldoen, maar moet wel maatwerk betreffen en mag het vinden van betaalde arbeid niet in de weg zitten.

Meten is weten
Om onder het EVRM artikel 4 met betrekking tot dwangarbeid uit te komen, is doelmatigheid van het beleid cruciaal. Gemeenten moeten dus aan kunnen tonen dat de tewerkstelling van de uitkeringsgerechtigden ook daadwerkelijk hun kansen op een baan vergroot.
De wijze waarop je dit aantoont is door een vergelijking te maken tussen een flinke groep die geen ‘werkstage’ volgt en een even grote groep die wel een werk voor uitkering traject doet. Vervolgens meet je de kwantiteit van de uitstroom. Vanzelfsprekend meet je duurzame uitstroom. Een opzetje waarbij werkgevers een contract van een half jaar geven en vervolgens de ‘werknemers’ er weer uitgooien, kwalificeert natuurlijk niet als duurzame uitstroom.

Tot mijn verbijstering worden dergelijke onderzoeken helemaal niet uitgevoerd en als er al een poging wordt ondernomen, is het op methodologisch onverantwoorde wijze. Vanuit het ministerie is pas vorig jaar een experiment opgestart om een meting te gaan verrichten bij zeven gemeenten, de resultaten hiervan worden aan het einde van het jaar verwacht.

Gelukkig hebben we de resultaten uit Engeland.

In Engeland wordt exact hetzelfde beleid uitgevoerd met betrekking tot werken voor de uitkering onder de naam ‘workfare’. Het ministerie heeft een onderzoek (pdf-alarm) laten uitvoeren naar de resultaten met als uitkomst dat werken voor de uitkering de kans op duurzame uitstroming uit die uitkering dus niet vergroot.
En hier een peer review uitgevoerd door the National institute of economic and social research.

Onder jeugdigen werd zelfs een licht tegengesteld effect geconstateerd. De duur van de uikering bleek iets langer(pdf-alarm) voor jeugdigen in een werktraject.

JSA

Deze resultaten slaan het hele fundament onder het werken voor de uitkering weg. Er is geen sprake van doelbinding omdat het de gedwongen participanten geen grotere kans op een duurzame arbeidsbetrekking geeft.

Het verdienmodel van gemeenten
Bij gemeenten is het natuurlijk allang bekend dat werken voor de uitkering voor de deelnemers niet loont in de zin dat het hun arbeidsmarkt kansen zou vergroten.
Toch zijn gemeenten super enthousiast contracten aan het sluiten met bedrijven waarin de mensen uit de bijstand gedwongen aan de slag moeten. Het betreft bijna alleen maar productiewerkzaamheden, zonder maatwerk. De bedrijfseigenaren lachen zich een breuk richting de bank, want wat is er nu mooier dan zo goed als geen loonkosten te hoeven maken; niks toch? Pure winstmargevergroting! De gemeente ontvangt in de meeste gevallen een inleensom, dus zij geven minder uit aan bijstand. Tenminste, dat denken zij; het is namelijk een ponzischeme.
De bedrijven gooien hun eigen personeel op straat, waarvan een deel in de bijstand belandt. Om ook deze ontslagenen weer in een werken voor uitkering traject te plaatsen is dus weer een nieuw bedrijf nodig dat deze mensen gaat plaatsen; een ponzischeme dus dat een eindig karakter heeft.

De schade
Productiewerk, plantsoenendienst, recreatieparkwerk, horeca, winkelbediende; allemaal gewone banen waarmee mensen een fatsoenlijke boterham konden verdienen en zo een leven konden opbouwen. Deze mensen worden nu verdrongen uit hun baan ten faveure van mensen die voor hun uitkering moeten werken. Zij hebben geen vrije arbeidskeuze, geen CAO loon en ook geen normale arbeidsrechten; strafmaatregelen liggen altijd op de loer en daarmee wordt dan ook veelvuldig gedreigd getuige de zwartboeken van FNV en Doorbraak.
Aangezien er geen enkel bewijs is dat de tewerkgestelden ook maar enig positief effect halen uit deze constructie en reguliere arbeid verdrongen wordt, is de hele basis voor het beleid weggeslagen.
Uit een overtuigende hoeveelheid internationaal onderzoek blijkt nog altijd dat de succesvolste re-integratietools bestaan uit maatwerk waarbij scholing een belangrijke factor vormt.
Het mensen treiteren en intimideren zoals nu grootschalig plaatsvindt in de hoop dat ze vrijwillig afstand doen van hun bijstandsrecht is zeker niet in de geest van de wet en dient een krachtig halt toegeroepen te worden.

Bijstand is een vangnet en geen verdienmodel voor gemeenten!

Dwangarbeid is gouden pot voor gemeenten en tegelijk strafbaar

http://www.dwangarbeidersverzet.nl/publicaties/dwangarbeid-is-gouden-pot-voor-gemeenten-en-tegelijk-strafbaar/

Gemeenten verdienen half miljoen aan ‘dwangarbeid’ – Enveloppen en papieren bloemen vouwen: Opbrengst gaat naar de gemeente.
goudenpot
De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek verdienen jaarlijks ruim een half miljoen aan de inzet van werklozen. Dat geld gebruiken de samenwerkende sociale diensten van Aalten en Oude IJsselstreek (ISWI) om hun begroting rond te krijgen.

Dat meldde de Gelderlander zaterdag. Het ISWI verplicht werklozen soms jarenlang zonder loon te werken in fabriekshallen in Dinxperlo en Ulft. Daar vouwen ze kunstbloemen en maken zij enveloppen.

De Gelderlander: Momenteel werken er 80 mensen, van wie de helft langer dan een halfjaar. De gemeenten zien de activiteiten als onderdeel van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden. Bedrijven betalen de gemeenten voor het werk dat de werklozen verrichten. Tot 2011 hadden werknemers in deze ‘leerwerkcentra’ een arbeidscontract en ontvingen zij het minimumloon. Doordat het rijk minder geld voor reïntegratie aan gemeenten uitkeerde, was dit volgens het bestuur van het Iswi niet meer te betalen en werd het werken tegen minimumloon afgeschaft. Sindsdien werken de werklozen er zonder loon, met behoud van een uitkering.

Peter Dibbets is een van hen. Hij is opgeleid als filiaalmanager, werkte een tijdje bij de Lidl, maar is nu werkloos. Ruim 2 jaar werkt hij inmiddels voor zijn uitkering in Dinxperlo in wat hij omschrijft als een koude fabriekshal, vol sombere mensen met een hardvochtig regime. Wie een minuut te vroeg aan zijn koffiepauze begint, krijgt op zijn kop en wie te weinig bloemen vouwt, krijgt de wind van voren.

Vice-voorzitter Ruud Kuin van de FNV reageert boos en spreekt van uitbuiting:
Dit is zo ontzettend fout. Het is absurd dat de gemeenten hier geld aan verdienen.

Het ISWI verdedigt zich met het mantra dat de situatie gerechtvaardigd is, omdat het de beste manier zou zijn om mensen aansluiting bij de arbeidsmarkt te laten houden.

Commentaar SDB: Dit is schending van fundamentele rechten, en de verantwoordelijke ambtenaren en betrokken bedrijven, zijn strafbaar.

Het voorgaande artikel in De Gelderlander over deze officieuze dwangarbeid-praktijken, geeft meer inzicht in de feitelijke rechteloosheid, vernedering, uitzichtloosheid en machteloosheid bij de gedwongen tewerkgestelden (zie Arbeitseinsatz:nl.wikipedia.org/wiki/Arbeitseinsatz),waardoor er met recht wordt gesproken van dwangarbeid: “Hij is opgeleid als filiaalmanager, werkte een tijdje bij Lidl, maar is al jaren werkloos. Ruim 2 jaar werkt hij voor zijn uitkering nu in Dinxperlo. Hij schetst een naargeestig beeld van een hardvochtig regime, in een koude fabriekshal, vol sombere mensen. Dibbets schat dat er 50 tot 60 mensen met een uitkering werken, sommigen al 5 jaar lang. Wie een minuut te vroeg aan zijn koffiepauze begint, krijgt op zijn kop. Wie te weinig bloemen vouwt, krijgt de wind van voren.”

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa.

In Nederland, België en Frankrijk heeft het verdrag directe werking: de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM toetsen (Art. 94 Grondwet, NL). Dat EVRM zegt ondermeer over een verbod op slavernij en dwangarbeid:

•art. 4: verbod op slavernij en dwangarbeid: En onder dwangarbeid wordt dan arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.

Nu zijn Nederlandse gemeenten juist vanaf 1 januari verplicht beleid te hebben rondom tegenprestaties die vereist kunnen worden van mensen met een bijstandsuitkering of anders een strafkorting krijgen. (‘participatiewet’) Maar let op het ‘vereist kunnen worden’. Want er kan dus helemaal geen tegenprestatie geëist worden omdat arbeid onder bedreiging van straf (het verliezen of korten op de bijstandsuitkering) door het EVRM wordt gezien als dwangarbeid.

Bron: JDreport.com

Niet kùnnen werken, of niet wìllen werken?

Asperger

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft onvoldoende sociale vaardigheden. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Anarcho-Kapitalist

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u bent tegen fractioneel reserve bankieren, u wilt coke kunnen snuiven, en u wilt kinderporno legaliseren. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een zeer hoge intelligentie en een master in wiskunde en natuurkunde, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Niet kùnnen werken, of niet wìllen werken?

Asperger

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft onvoldoende sociale vaardigheden. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Allochtoon

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u spreekt onvoldoende Nederlands. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar met een afgetraind lichaam kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Autonoom

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft een hanenkam. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Asociaal

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft een kaalgeschoren kop. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar met een afgetraind lichaam kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Anarcho-Kapitalist

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u bent tegen fractioneel reserve bankieren, u wilt marihuana kunnen roken, en u wilt kinderporno legaliseren. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een zeer hoge intelligentie en een master in wiskunde en natuurkunde, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

PvdA kopieert WildersBFF-idee van Doorbraak

http://www.doorbraak.eu/pvda-kopieert-wildersbff-idee-van-doorbraak/

Op haar nieuwe website “De vrienden van Wilders” heeft de PvdA ons idee gejat van WildersBFF. Ook die PvdA-site laat zien waar Wilders’ vrienden voor staan, te beginnen met dezelfde vier van onze site: VB, FN, LN en FPÖ. De regeringspartij voegde er nog zijn Deense en Zweedse vrienden aan toe, waarvan het een stuk minder zeker is dat ze na de verkiezingen daadwerkelijk met Wilders in zee gaan. Over het Vlaams belang zegt de PvdA zelfs net als wij: “vrienden voor het leven”, “best friends forever” dus. Op zich is het niet slecht als er meer geluiden komen tegen Wilders en zijn Europese vrienden, maar uit de mond van de PvdA klinken ze niet bepaald geloofwaardig. Zelf zegt de partij onderaan op de nieuwe site: “De PvdA staat voor verdraagzaamheid. Voor een tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en iedereen dezelfde kansen krijgt. Discriminatie en uitsluiting accepteren we niet.” Maar de eigen fractievoorzitter beweerde onlangs dat Marokkaanse Nederlanders een “etnisch monopolie” zouden hebben op “straatoverlast” en dat ze fysiek gestraft zouden moeten worden. En de partijvoorzitter vond dat je ze moet “vernederen voor de ogen van hun eigen mensen”. Sowieso loopt de PvdA al minstens vijfentwintig jaar voorop bij het uitsluiten van migranten en vluchtelingen. Dat begon al bij de hetze tegen illegalen van Felix Rottenberg begin jaren negentig. PvdA-regeringen voerden de identificatieplicht in, de apartheidswet genaamd Koppelingswet en de uiterst repressieve nieuwe Vreemdelingenwet. Regeerde de partij eens niet mee, dan stemde men er wel mee in, zoals bij de gehate inburgeringsplicht. Onder de PvdA of met instemming van de partij is Nederland in Europa steeds koploper geweest bij het verharden van het migratiebeleid. Begin jaren negentig hadden de meeste extreem-rechtse partijen nauwelijks durven dromen van zo’n repressief migratiebeleid als inmiddels door de PvdA en de andere grote partijen in Nederland is vorm gegeven. Europees extreem-rechts mag dan hard roepen… de PvdA heeft het allemaal netjes vorm gegeven. En dan hebben we het nog niet eens over de medeverantwoordelijkheid van de partij voor het neo-liberale beleid, eveneens van de afgelopen vijfentwintig jaar: de privatisering, de flexibilisering van de arbeid, het afknijpen van de werklozen via onder meer dwangarbeid en ga zo maar door. Misschien moeten we ook eens een serie van vier posters maken over de PvdA?

Eric Krebbers over De Vrienden van Wilders! (devriendenvanwilders.eu)

Commentaar: De PvdA aanvallen is inderdaad een goed idee. Mijn scriptie ging over intellectuele eigendom. En ja, de PvdA is op economisch terrein zeer rechts, en valt dus met gemak economisch links in te halen. Maar wanneer begrijpen radicaal-linkse mensen dat ze de nuttige idioten van links-liberalen zijn?