PvdA kopieert WildersBFF-idee van Doorbraak

http://www.doorbraak.eu/pvda-kopieert-wildersbff-idee-van-doorbraak/

Op haar nieuwe website “De vrienden van Wilders” heeft de PvdA ons idee gejat van WildersBFF. Ook die PvdA-site laat zien waar Wilders’ vrienden voor staan, te beginnen met dezelfde vier van onze site: VB, FN, LN en FPÖ. De regeringspartij voegde er nog zijn Deense en Zweedse vrienden aan toe, waarvan het een stuk minder zeker is dat ze na de verkiezingen daadwerkelijk met Wilders in zee gaan. Over het Vlaams belang zegt de PvdA zelfs net als wij: “vrienden voor het leven”, “best friends forever” dus. Op zich is het niet slecht als er meer geluiden komen tegen Wilders en zijn Europese vrienden, maar uit de mond van de PvdA klinken ze niet bepaald geloofwaardig. Zelf zegt de partij onderaan op de nieuwe site: “De PvdA staat voor verdraagzaamheid. Voor een tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en iedereen dezelfde kansen krijgt. Discriminatie en uitsluiting accepteren we niet.” Maar de eigen fractievoorzitter beweerde onlangs dat Marokkaanse Nederlanders een “etnisch monopolie” zouden hebben op “straatoverlast” en dat ze fysiek gestraft zouden moeten worden. En de partijvoorzitter vond dat je ze moet “vernederen voor de ogen van hun eigen mensen”. Sowieso loopt de PvdA al minstens vijfentwintig jaar voorop bij het uitsluiten van migranten en vluchtelingen. Dat begon al bij de hetze tegen illegalen van Felix Rottenberg begin jaren negentig. PvdA-regeringen voerden de identificatieplicht in, de apartheidswet genaamd Koppelingswet en de uiterst repressieve nieuwe Vreemdelingenwet. Regeerde de partij eens niet mee, dan stemde men er wel mee in, zoals bij de gehate inburgeringsplicht. Onder de PvdA of met instemming van de partij is Nederland in Europa steeds koploper geweest bij het verharden van het migratiebeleid. Begin jaren negentig hadden de meeste extreem-rechtse partijen nauwelijks durven dromen van zo’n repressief migratiebeleid als inmiddels door de PvdA en de andere grote partijen in Nederland is vorm gegeven. Europees extreem-rechts mag dan hard roepen… de PvdA heeft het allemaal netjes vorm gegeven. En dan hebben we het nog niet eens over de medeverantwoordelijkheid van de partij voor het neo-liberale beleid, eveneens van de afgelopen vijfentwintig jaar: de privatisering, de flexibilisering van de arbeid, het afknijpen van de werklozen via onder meer dwangarbeid en ga zo maar door. Misschien moeten we ook eens een serie van vier posters maken over de PvdA?

Eric Krebbers over De Vrienden van Wilders! (devriendenvanwilders.eu)

Commentaar: De PvdA aanvallen is inderdaad een goed idee. Mijn scriptie ging over intellectuele eigendom. En ja, de PvdA is op economisch terrein zeer rechts, en valt dus met gemak economisch links in te halen. Maar wanneer begrijpen radicaal-linkse mensen dat ze de nuttige idioten van links-liberalen zijn?

PvdA wil verloedering tegengaan met inzet bijstandsgerechtigden

http://delangemars.nl/?p=2464

Twee PvdA prominenten krijgen in Trouw van 11-7 flink wat ruimte om de tegenprestatie voor een bijstandsuitkering te promoten.
De PvdA staat als een huis achter de tegenprestatie. Want zeggen de PvdA toppers: ´Mensen met een uitkering moeten zich nuttig maken voor de uitkering die de samenleving betaalt´. Ondertussen vergeten zij dat deze mensen heel hun werkzame leven hebben bijgedragen en al hebben meebetaald aan de uitkeringen die ze nu mondjesmaat ontvangen.

Het is de omgekeerde wereld. Iedere Nederlander houdt de BV Nederland in stand door middel van belastingen en sociale premies en wanneer dan een werkloze burger diezelfde BV om hulp vraagt moet hij eerst een tegenprestatie leveren. Zoiets als de bakker betalen voor een brood en nadat je het brood gekregen hebt als tegenprestatie voor het brood de winkel van de bakker moeten aanvegen.

Want zeggen de PvdA-ers: ´En als de economie aantrekt moeten er voldoende geschoolde arbeidskrachten zijn. Daarvoor moeten vaardigheden aangeleerd worden (lees washandjes vouwen, papier prikken, onkruid wieden, boodschapjes doen), structuur ervaren (mensen die tientallen jaren een baan gehad hebben weten donders goed wat die structuur inhoudt) en met collega´s worden samengewerkt.´

Tot slot is volgens de PvdA omes werken met behoud van uitkering een middel om de verloedering van de samenleving tegen te gaan.

Welnu PvdA-ers jullie zijn de schuldigen voor de verloedering van onze maatschappij samen met de VVD.  Armoede brengt namelijk verloedering met zich mee, dat kleeft als rottend vlees aan een bot. En wat te denken van het kapot bezuinigen van onze samenleving. Het leger werklozen neemt iedere maand toe. Eerst sloop je de samenleving en daarna wil je de slachtoffers van je sloperswerk de verloederde maatschappij laten opknappen.

Rob Vellekoop, 17 juli 2013, delangemars.nl

Commentaar: Zoals jullie weten ben ik een groot voorstander van het basisinkomen. PvdA: antisemitisch, levert vrouwen en homo’s uit aan hun onderdrukkers, openlijke en hardhandige onderdrukking van de arbeidersklasse…