De grote kloof binnen de Soennitische Islam‏

Binnen de Islam bestaat er een enorme kloof tussen de Volgelingen van de Rechtsscholen(madhaa7ib), die elkaar onderling als Islamitisch erkennen, en de Salafisten/Wahhabieten, die het blindelings Volgen(taqlid) van een Rechtsschool (madh7ab) als SHIRK beschouwen. Gek genoeg geldt (voorlopig?) nog het excuus van onwetendheid, maar strikt gesproken zijn de meeste mensen in de geschiedenis die zich Moslim noemden dus Mushrikoon(afgodendienaars); Deze niet-Moslimverklaring(takfeer) is de basis voor de Saoedische opstand tegen het Ottomaanse Rijk.
DIT GEGEVEN IS DUS ZEER BELANGRIJK!!!
Als je gedachte vergelijkt van één God, drie Personen, met de gedachte van één Islam, vier Rechtsscholen, is het onmiddelijk duidelijk dat de Volgelingen van de Rechtsscholen geen poot om op te staan hebben tegen het Trinitarische Christendom!!! Aangezien beide groepen, de Trinitariërs en de Taqlidiyoon/Madh7abiyoon in een eeuwige bestraffing na de dood geloven is dit wederom zeer belangrijk. De Volgelingen van de Rechtsscholen hadden dit zelf kunnen bedenken, dus onwetenheid is geen enkel excuus.

Dit heeft overigens ook implicaties voor de AFA en het Jodendom. Zolang binnen de AFA zowel Communisten(rode vlag) als Anarchisten(zwarte vlag) meelopen, en altijd één lijn vormen tegen iedereen die niet volledig Politiek-Correct denkt, vormen zij een Onheilige Twee-eenheid, met dezelfde logische problemen ten aanzien van een Drie-eenheid.
Zolang Orthodoxe Joden, Conservatieve Joden, en Reform Joden elkaar als volledig Joods erkennen, lopen zij tegen hetzelfde filosofische vraagstuk op. De Orthodoxe Joden(KernJoden) zien dit het beste in. Alleen als Orthodoxe Joden een Liberale “Jood”(onJood) openlijk en niet-openlijk behandelen als niet-Jood, en Atheisten(Apikorsim) met Joodse moeders dus hetzelfde behandelen als Christenen met Joodse moeders, of Moslims met Joodse moeders, met andere woorden, als zij het Jodendom als een homogene, Unitarische gemeenschap behandelen, kunnen zij aan deze Gordiaanse knoop, dit Mysterie, deze vierkante cirkel, ontsnappen. Uiteraard is er een eeuwige hel.