Na twee verloren wereldoorlogen lijkt mij dat vrij duidelijk

WO1 werd verloren omdat de Fransen de Duitse codes gekraakt hadden, terwijl de Fransen geen codes nodig hadden, omdat de oorlog op Frans grondgebied werd uitgevochten, en de Fransen gewoon door konden gaan met hun eigen telegraafpalen te gebruiken.

In WO2 gebruikten de VS de Navajo codesprekers, zodat de Japanners het nakijken hadden. De Enigma werd gekraakt door de Polen omdat de meeste Polen redelijk Duits beheersten, maar de meeste Duitsers geen Pools beheersten, en dus geeneens wisten dat de Enigma gekraakt was. De Polen hadden twintig jaar eerder de Russen verslagen doordat de veel Polen het Russisch beheersten, en andersom niet. In de tsarentijd
konden de Russische officieren met moeite een simpel verwisselingsalfabet gebruiken, in de communistische tijd gebruikten de Russen het eenmalig blokcijfer, dat wiskundig bewezen niet te kraken is, maar vaak stuk loopt op het niet kunnen bereiken van volstrekte willekeur. Edward Snowden heeft onthuld dat de NSA achterdeurtjes heeft ingebouwd in de huidige programmaatjes voor willekeurige getallen. Maar goed, in die tijd was het voornaamste nadeel het gepruts met kleine boekjes met eindeloze
getallenreeksen. (Bron: Decrypted Secrets, F.L. Bauer)

Voorbeelden uit een verder verleden zijn bijvoorbeeld de Pruisen, die door hun kennis van het Duits zich veel beter konden verdedigen tegen de Teutoonse Ridders, en de Radzanieten, mensenhandelaars die door hun kennis van vijf tot zes talen in de vroege Middeleeuwen konden doen en laten waar zij zin in hadden.

Naast het gebruik van drie tot vijf geheimschriften door Karel de Grote zijn de overwinningen van de Rooms-Katholieke Franken op de Heidense Saksers waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de Franken natuurlijk Germaans kenden, en als recente bekeerlingen/afvalligen zeer goed thuis waren in het Heidendom, terwijl de Saksers geen Latijn kenden, en dus niet de Vulgaat konden lezen. De Franken konden de Saksers dus wèl inwrijven dat eedbreuk niet mocht, maar de Saksers konden de Franken niét inwrijven dat duizenden edelen onthoofden niet erg Bergrede was.

Enige tijd later beheersten Rooms-Katholieke geestelijken niet alleen Latijn, maar ook Arabisch, de taal waarin alle wetenschappelijke boeken waren geschreven, terwijl Islamitische geestelijken het Latijn een taal van domme boertjes vonden. Dit liet de Kruistochten een flinke klap slaan.

Recente voorbeelden zijn natuurlijk de Hell’s Angels in Denemarken, die merkten dat de politie hen wèl, en de islamitische migrantengroepen niet of veel lastiger kon afluisteren, een Hindoe-priester die volgens Moslims heel lelijke dingen over Moslims zei, maar dit in soort Sanskriet deed, zodat de Moslims naar buiten toe niets konden bewijzen,en natuurlijk het MEMRI, een stel Israeli’s die beweren goede vertalingen te leveren van wat Moslims in hun eigen media in hun eigen talen allemaal zeggen. Het MEMRI
is een stichting die je in de VS van de belasting kunt aftrekken, en dus kan dit idee niet worden afgedaan als geraas van marginalen.

 

Advertisements