Ambtenaren hebben liever personen die zich niet goed kunnen/durven te verdedigen

http://www.doorbraak.eu/gemeente-smallingerland-dwong-dwangarbeidster-al-vier-keer-om-contract-te-tekenen/comment-page-3/#comment-10392

Fruitvliegje

Hallo,

Mijn uitkering was stopgezet omdat ik niet wou meewerken aan een re-integratietraject van 38 uur per week, werken op een voormalig sociale werkplek (verdringing van de arbeidsmarkt) met behoud van uitkering.

Door de ophef in de samenleving over de “tegenprestatie”, misbruikt de gemeente steeds vaker de term “re integratie”.
“Re-integratie” en “tegenprestatie” zijn twee verschillende dingen, maar in feite komt dit in de werkelijkheid op hetzelfde neer, maar dit verbergt het ware doel van de gemeente iets beter, namelijk; werken met behoud van uitkering.

Met het inzetten van re integratie kan de gemeente doen wat ze willen met de uitkeringsgerechtigde, immers werkritme opdoen is het doel.
In mijn ogen is werkritme een gevolg van het uitoefenen van een betaalde baan, maar dit terzijde.

Ik moest een overeenkomst tekenen in bijzijn van mijn werkcoach. Dit heb ik geweigerd en beargumenteerd.

Ze hebben een tijdje mijn uitkering tegengehouden / niet uitbetaald (2 weken), maar uiteindelijk hebben ze de strijd maar opgegeven.

Probleem is namelijk; ze kunnen je niet verplichten.
Ze kunnen wel bluffen met het opschorten van de uitkering, maar het is gewoon verboden iemand aan het werk te zetten tegen zijn wil.
Blaffende honden bijten niet.
Vooral als iemand gewoon per direct inzetbaar is voor een betaalde baan.

Dat werkgevers je geen baan gunnen omdat je te duur bent t.o.v iemand van 23 jaar en jonger, daar kan jij niks aan doen.

Mijn advies aan allen die bedreigd worden met dwangarbeid is; het zoveel mogelijk tegenwerken van de gemeente in alle opzichten. Dit helpt.
Medewewerkers van de gemeente hebben vaak geen tijd en zin om veel energie de steken in iemand die tegenwerkt (mede door bezuinigingen bij de gemeente) en het zijn ambtenaren, die steken vaak nergens graag ergens energie in. Ze hebben liever personen die zich niet goed kunnen/durven te verdedigen.

Als je toch te maken hebt met een overijverige “werkcoach”dan neem je de telefoon niet meer op, je telefoon is stuk, geen geld voor een nieuwe.. Brief van de Sociale Dienst niet aangekomen etc.
Uitnodiging werkplek; kan niet door griep of andere ziekte.
Vervoersmiddel gestolen, geen geld voor nieuw vervoersmiddel. Lopen kan ook niet door blessure tijdens sport of iets dergelijke. Zo zijn er heel wat dingetjes die je kan gebruiken om een aanval van de gemeente af te ketsen.

Het is misschien niet leuk om te doen, maar dit is een manier om weerstand te bieden.

Ik wens jullie prettige feestdagen, en een gelukkig(er) 2014!

Wees sterk.

Mondig

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hof-van-twente/werklozen-voor-onkruidbestrijding-in-hof-1.5774377

Mondig? Dan de steuntrekker onderwerper aan een handhaving onderzoek!
Mondige werklozen, dienen er rekening mee te houden dat ambtenaren een handhaving onderzoek starten, als ze “te mondig” zijn, wat zoveel wil zeggen als, we gaan uw gehele handel en wandel onderzoeken (inkomsten/uitgaven/bep. contacten, etc) en als we ook maar iets vinden gaan wij u ophangen aan vermoedens. Ja, dit laatste mag een gemeente doen en men heeft geen harde bewijzen nodig, zoals een rechter. Vreemd is wel, dat mensen die familie hebben en wekelijks boodschappen ter ondersteuning krijgen ter waarde van 100 euro (4.800 per jaar), een wasmachine, etc., geen strobreed door de wet en ambtenaren in de weg wordt gelegd, omdat dit ook gemeld moet worden. Vooral als er kinderen zijn doet men niets, terwijl iemand zonder familie en steun, die 1x poetst voor 100 euro om rond te kunnen, een “enorme fraudeur” is. Rechtsongelijkheid veroorzaakt door beoordelende ambtenaren en wet.

Gemeenten bezondigen zich aan een ponzi scheme verdienmodel gebaseerd op pure uitbuiting

http://www.dwangarbeidersverzet.nl/publicaties/gemeenten-bezondigen-zich-aan-een-ponzi-scheme-verdienmodel/

Om in aanmerking te komen voor een uitkering onder de wet werk en bijstand worden de aanvragers geacht zich volledig in te spannen zo snel mogelijk een baan te vinden. Vanzelfsprekend willen de aanvragers op een uitzondering her en der nagelaten ook zo snel mogelijk aan de slag. Niemand voelt zich prettig bij het ontvangen van een inkomen waar amper van te leven is. In de wet werk en bijstand is opgenomen dat de ontvanger van de uitkering verplicht kan worden mee te werken aan een werkstage of tegenprestatie traject. De werkstage moet de kans op het landen van betaalde arbeid vergroten en mag niet leiden tot het verdringen van banen; de tegenprestatie hoeft niet aan de eerste eis te voldoen, maar moet wel maatwerk betreffen en mag het vinden van betaalde arbeid niet in de weg zitten.

Meten is weten
Om onder het EVRM artikel 4 met betrekking tot dwangarbeid uit te komen, is doelmatigheid van het beleid cruciaal. Gemeenten moeten dus aan kunnen tonen dat de tewerkstelling van de uitkeringsgerechtigden ook daadwerkelijk hun kansen op een baan vergroot.
De wijze waarop je dit aantoont is door een vergelijking te maken tussen een flinke groep die geen ‘werkstage’ volgt en een even grote groep die wel een werk voor uitkering traject doet. Vervolgens meet je de kwantiteit van de uitstroom. Vanzelfsprekend meet je duurzame uitstroom. Een opzetje waarbij werkgevers een contract van een half jaar geven en vervolgens de ‘werknemers’ er weer uitgooien, kwalificeert natuurlijk niet als duurzame uitstroom.

Tot mijn verbijstering worden dergelijke onderzoeken helemaal niet uitgevoerd en als er al een poging wordt ondernomen, is het op methodologisch onverantwoorde wijze. Vanuit het ministerie is pas vorig jaar een experiment opgestart om een meting te gaan verrichten bij zeven gemeenten, de resultaten hiervan worden aan het einde van het jaar verwacht.

Gelukkig hebben we de resultaten uit Engeland.

In Engeland wordt exact hetzelfde beleid uitgevoerd met betrekking tot werken voor de uitkering onder de naam ‘workfare’. Het ministerie heeft een onderzoek (pdf-alarm) laten uitvoeren naar de resultaten met als uitkomst dat werken voor de uitkering de kans op duurzame uitstroming uit die uitkering dus niet vergroot.
En hier een peer review uitgevoerd door the National institute of economic and social research.

Onder jeugdigen werd zelfs een licht tegengesteld effect geconstateerd. De duur van de uikering bleek iets langer(pdf-alarm) voor jeugdigen in een werktraject.

JSA

Deze resultaten slaan het hele fundament onder het werken voor de uitkering weg. Er is geen sprake van doelbinding omdat het de gedwongen participanten geen grotere kans op een duurzame arbeidsbetrekking geeft.

Het verdienmodel van gemeenten
Bij gemeenten is het natuurlijk allang bekend dat werken voor de uitkering voor de deelnemers niet loont in de zin dat het hun arbeidsmarkt kansen zou vergroten.
Toch zijn gemeenten super enthousiast contracten aan het sluiten met bedrijven waarin de mensen uit de bijstand gedwongen aan de slag moeten. Het betreft bijna alleen maar productiewerkzaamheden, zonder maatwerk. De bedrijfseigenaren lachen zich een breuk richting de bank, want wat is er nu mooier dan zo goed als geen loonkosten te hoeven maken; niks toch? Pure winstmargevergroting! De gemeente ontvangt in de meeste gevallen een inleensom, dus zij geven minder uit aan bijstand. Tenminste, dat denken zij; het is namelijk een ponzischeme.
De bedrijven gooien hun eigen personeel op straat, waarvan een deel in de bijstand belandt. Om ook deze ontslagenen weer in een werken voor uitkering traject te plaatsen is dus weer een nieuw bedrijf nodig dat deze mensen gaat plaatsen; een ponzischeme dus dat een eindig karakter heeft.

De schade
Productiewerk, plantsoenendienst, recreatieparkwerk, horeca, winkelbediende; allemaal gewone banen waarmee mensen een fatsoenlijke boterham konden verdienen en zo een leven konden opbouwen. Deze mensen worden nu verdrongen uit hun baan ten faveure van mensen die voor hun uitkering moeten werken. Zij hebben geen vrije arbeidskeuze, geen CAO loon en ook geen normale arbeidsrechten; strafmaatregelen liggen altijd op de loer en daarmee wordt dan ook veelvuldig gedreigd getuige de zwartboeken van FNV en Doorbraak.
Aangezien er geen enkel bewijs is dat de tewerkgestelden ook maar enig positief effect halen uit deze constructie en reguliere arbeid verdrongen wordt, is de hele basis voor het beleid weggeslagen.
Uit een overtuigende hoeveelheid internationaal onderzoek blijkt nog altijd dat de succesvolste re-integratietools bestaan uit maatwerk waarbij scholing een belangrijke factor vormt.
Het mensen treiteren en intimideren zoals nu grootschalig plaatsvindt in de hoop dat ze vrijwillig afstand doen van hun bijstandsrecht is zeker niet in de geest van de wet en dient een krachtig halt toegeroepen te worden.

Bijstand is een vangnet en geen verdienmodel voor gemeenten!

Dwangarbeid is gouden pot voor gemeenten en tegelijk strafbaar

http://www.dwangarbeidersverzet.nl/publicaties/dwangarbeid-is-gouden-pot-voor-gemeenten-en-tegelijk-strafbaar/

Gemeenten verdienen half miljoen aan ‘dwangarbeid’ – Enveloppen en papieren bloemen vouwen: Opbrengst gaat naar de gemeente.
goudenpot
De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek verdienen jaarlijks ruim een half miljoen aan de inzet van werklozen. Dat geld gebruiken de samenwerkende sociale diensten van Aalten en Oude IJsselstreek (ISWI) om hun begroting rond te krijgen.

Dat meldde de Gelderlander zaterdag. Het ISWI verplicht werklozen soms jarenlang zonder loon te werken in fabriekshallen in Dinxperlo en Ulft. Daar vouwen ze kunstbloemen en maken zij enveloppen.

De Gelderlander: Momenteel werken er 80 mensen, van wie de helft langer dan een halfjaar. De gemeenten zien de activiteiten als onderdeel van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden. Bedrijven betalen de gemeenten voor het werk dat de werklozen verrichten. Tot 2011 hadden werknemers in deze ‘leerwerkcentra’ een arbeidscontract en ontvingen zij het minimumloon. Doordat het rijk minder geld voor reïntegratie aan gemeenten uitkeerde, was dit volgens het bestuur van het Iswi niet meer te betalen en werd het werken tegen minimumloon afgeschaft. Sindsdien werken de werklozen er zonder loon, met behoud van een uitkering.

Peter Dibbets is een van hen. Hij is opgeleid als filiaalmanager, werkte een tijdje bij de Lidl, maar is nu werkloos. Ruim 2 jaar werkt hij inmiddels voor zijn uitkering in Dinxperlo in wat hij omschrijft als een koude fabriekshal, vol sombere mensen met een hardvochtig regime. Wie een minuut te vroeg aan zijn koffiepauze begint, krijgt op zijn kop en wie te weinig bloemen vouwt, krijgt de wind van voren.

Vice-voorzitter Ruud Kuin van de FNV reageert boos en spreekt van uitbuiting:
Dit is zo ontzettend fout. Het is absurd dat de gemeenten hier geld aan verdienen.

Het ISWI verdedigt zich met het mantra dat de situatie gerechtvaardigd is, omdat het de beste manier zou zijn om mensen aansluiting bij de arbeidsmarkt te laten houden.

Commentaar SDB: Dit is schending van fundamentele rechten, en de verantwoordelijke ambtenaren en betrokken bedrijven, zijn strafbaar.

Het voorgaande artikel in De Gelderlander over deze officieuze dwangarbeid-praktijken, geeft meer inzicht in de feitelijke rechteloosheid, vernedering, uitzichtloosheid en machteloosheid bij de gedwongen tewerkgestelden (zie Arbeitseinsatz:nl.wikipedia.org/wiki/Arbeitseinsatz),waardoor er met recht wordt gesproken van dwangarbeid: “Hij is opgeleid als filiaalmanager, werkte een tijdje bij Lidl, maar is al jaren werkloos. Ruim 2 jaar werkt hij voor zijn uitkering nu in Dinxperlo. Hij schetst een naargeestig beeld van een hardvochtig regime, in een koude fabriekshal, vol sombere mensen. Dibbets schat dat er 50 tot 60 mensen met een uitkering werken, sommigen al 5 jaar lang. Wie een minuut te vroeg aan zijn koffiepauze begint, krijgt op zijn kop. Wie te weinig bloemen vouwt, krijgt de wind van voren.”

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Sinds 1998 is het verdrag bindend voor alle lidstaten van de Raad van Europa.

In Nederland, België en Frankrijk heeft het verdrag directe werking: de desbetreffende rechterlijke macht moet alle wetgeving en bestuur direct aan het EVRM toetsen (Art. 94 Grondwet, NL). Dat EVRM zegt ondermeer over een verbod op slavernij en dwangarbeid:

•art. 4: verbod op slavernij en dwangarbeid: En onder dwangarbeid wordt dan arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.

Nu zijn Nederlandse gemeenten juist vanaf 1 januari verplicht beleid te hebben rondom tegenprestaties die vereist kunnen worden van mensen met een bijstandsuitkering of anders een strafkorting krijgen. (‘participatiewet’) Maar let op het ‘vereist kunnen worden’. Want er kan dus helemaal geen tegenprestatie geëist worden omdat arbeid onder bedreiging van straf (het verliezen of korten op de bijstandsuitkering) door het EVRM wordt gezien als dwangarbeid.

Bron: JDreport.com

Intimidatie van de ChristenUnie?

http://www.doorbraak.eu/de-laster-en-daaropvolgende-draaikonterij-van-het-leidse-cu-raadslid-mart-keuning/

Het Leidse ChristenUnie-raadslid Mart Keuning beschuldigde Doorbraak eind vorig jaar in de raad onder meer van “intimidatie”. Van hem moest het SP-raadslid Natalie Wanga, die ook zeer kritisch is op dwangarbeid, daarom afstand nemen van ons. Dat was niet alleen laster van Keuning, maar ook hypocrisie. Want een week eerder hadden wij nog met hem in zijn werkkamer overlegd over steun aan geïllegaliseerde vluchtelingen en migranten. Wij zijn de voortdurende ongefundeerde laster van de gemeente, de directie van het Leidse dwangarbeidcentrum DZB en nu dus ook raadsleden, inmiddels goed zat. Daarom hebben we besloten om er paal en perk aan te gaan stellen, en lasteraars voortaan per direct ter verantwoording te roepen. We begonnen met een brief aan Keuning die uitmondde in een gênante briefwisseling vol draaikonterij.

Twee weken geleden werden we weer eens zwaar bedreigd door een medewerker van het dwangarbeidcentrum, toen we daar kwamen praten met uitkeringsgerechtigden. De directie van het centrum en de gemeente doen echter al geruime tijd voorkomen alsof wij degenen zijn die mensen lopen te bedreigen. Ze belasteren ons op die manier in de media en in raads- en commissievergaderingen. Maar ook bij hoorzittingen en kort gedingen in het kader van bezwaarprocedures die we hebben aangespannen in WOB-procedures en tegen de absurde beperkingen die de Leidse burgemeester Henri Lenferink steevast op wil leggen aan onze activiteiten. Zo probeert men onze strijd tegen dwangarbeid te dwarsbomen.

De gemeente beweert meerdere keren aangifte tegen ons te hebben gedaan, maar wij hebben nog nooit iets te horen gekregen van de politie. Integendeel, waar de gemeente ons voortdurend afschildert als intimiderende actievoerders die sterk ingeperkt moeten worden, legt de politie ons in de praktijk geen strobreed in de weg. Agenten verklaren dat onze activiteiten altijd zonder incidenten verlopen. De verzinsels die de gemeente en de directie over ons verspreiden, hebben geen enkele grond, maar ze blijven wel rondzingen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling.

Integriteit

Lange tijd hebben we gedacht om het er maar bij te laten zitten. Het leidt immers alleen maar af van de strijd tegen dwangarbeid. En als we het al over bedreigingen willen hebben, dan moet het gaan over de bedreiging van de bestaanszekerheid van uitkeringsgerechtigden door de gemeente, onder meer als ze niet gratis willen werken. Bovendien is het moeilijk een discussie te winnen die begint met: “Ze zeggen dat wij mensen bedreigen”. Immers, door over onszelf te praten in termen van “bedreigers” hebben we al bij voorbaat verloren. Dan zaaien we zelf twijfel over onze integriteit.

Aan de andere kant gebruikt de gemeente het frame dat wij bedreigers zouden zijn, vaak met succes tegen ons in onze bezwaarprocedures. En het blijft hoe dan ook rondzingen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad. Daarom hebben we onlangs besloten om er toch maar op in te gaan, en de strijd aan te binden met degenen die ons belasteren. Beweert iemand iets ongefundeerds over ons, dan roepen we hem of haar voortaan ter verantwoording. Om te beginnen dus ChristenUnie-fractievoorzitter Mart Keuning. Eind januari schreven we hem deze vriendelijke doch dringende brief:

Wij hadden met u op 7 november vorig jaar een gesprek in uw werkkamer op het stadhuis over de opvang van illegalen. Daarna is er in de raad een en ander gebeurd waardoor wij met een aantal vragen zijn blijven zitten. Nauwelijks een week na ons gesprek zei u op 13 november in de raadscommissie Werk en middelen over ons en de Socialistische Partij: “Met verbazing heeft de ChristenUnie kennis genomen van een nieuwe steunbetuiging van een van onze collega’s in de commissie aan de organisatie Doorbraak. Deze club heeft een inmiddels lange traditie van niet alleen protest, maar ook een ronduit onsmakelijke, agressieve stijl in het benaderen van mensen en ook van intimidatie. Wat vindt de wethouder er eigenlijk van dat haar coalitiepartner zich solidair verklaart met deze club? Hoe is dat te verkopen aan die ontzettend kwetsbare doelgroep in deze stad? En hoe weegt de wethouder dat, dat haar coalitiepartner zich verwant verklaart aan verenigingen die wat wij hier bespreken continu framen als dwangarbeid. Komt dat volgens het college de uitvoering ten goede? Graag gaan we daarover met de commissie en de wethouder in gesprek.”Wij zijn van mening dat het een groot goed is als volksvertegenwoordigers contact onderhouden met actieve mensen in de samenleving, en daarom zijn we zowel met u als de SP in gesprek. Doorbraak heeft het afgelopen jaar contact gehouden en soms nauw samengewerkt met raadsleden (bijvoorbeeld in Amsterdam), en op sommige van onze acties en bijeenkomsten spreken ook raadsleden of Kamerleden (bijvoorbeeld Sadet Karabulut van de SP).

Naar aanleiding van uw uitspraken in de raad zouden wij u de volgende vragen willen stellen:
1. Hoe kunt u het rijmen om de ene week met ons samen te praten over hoe illegalen het beste te steunen, om de volgende week een ander raadslid ervan te beschuldigen met ons te praten over het steunen van baanlozen?
2. U kwam in de raad met een aantal negatieve kwalificaties over ons, zoals “agressieve stijl” en “intimidatie”. Graag zouden wij zien dat u de feiten op tafel legt op basis waarvan u ons deze kwalificaties toeschrijft. We herkennen ons daar namelijk helemaal niet in.
3. U hebt het over “die ontzettend kwetsbare doelgroep in deze stad”. Realiseert u zich dat wij daar ook deel van uitmaken? Dat een flink deel van onze leden via Doorbraak voor zichzelf opkomt? En dat u met uw negatieve kwalificaties dat voor zichzelf opkomen voor dit deel van die “kwetsbare doelgroep” juist belemmert?

In zijn antwoord ging het raadslid niet in op onze vragen:

Zoals ik destijds in het gesprek al naar voren bracht, zijn er zaken waar ik met jullie stevig over van mening verschil, en is de problematiek rond ongedocumenteerden een issue waar we elkaar vinden. Het is goed om op die thema’s samenwerking te vinden. In dit specifieke geval ging het over de tegenprestatie, een zaak waar we dan weer over van mening verschillen. Dat verschil zit hem in mijn beleving vooral in toon en intensiteit. Omdat de SP-fractie meedoet met een college dat de verplichte tegenprestatie invoert, en zich tegelijkertijd verwant verklaart met Doorbraak, waarvan ik de toon en methoden in dit debat inderdaad sterk afkeur, wilde ik van de SP-fractie weten waar ze nu precies staan. Dat was de aanleiding voor de vragen. Ook eerder hebben we ons overigens sterk tegenstander verklaard van de bewoordingen en methoden van Doorbraak in dit dossier, daar is dus geen verandering. Nogmaals, wat mij betreft hoeft dat niet in de weg te staan om in thema’s waarin we elkaar wel vinden in gesprek te zijn over wat Leiden nodig heeft en hoe we daar tegenaan kijken.

Voor alle duidelijkheid: SP-raadslid Wanga heeft zich nooit “verwant verklaard” met Doorbraak, maar is wel een van de weinigen de in raad die zich keert tegen “werken zonder loon”. Maar daar ging het ons niet om. Vandaar dat we Keuning nogmaals schreven, verwijzend naar zijn teleurstellende antwoordbrief.

Helaas heeft u daarin nog geen antwoord gegeven op onze belangrijkste vraag: waar u het precies vandaan haalt dat wij mensen zouden intimideren. Dat is namelijk nogal een aantijging, waarvoor u noch in de raad noch in uw reactie enig bewijs levert. Daardoor krijgt het in onze ogen iets weg van laster. Het gaat immers om een beschuldiging die wat ons betreft in fatsoenlijk sociaal verkeer niet snel gedaan moet worden, tenzij er bewijs is natuurlijk. Nu zijn er in onze ogen twee mogelijkheden.1. Of u meent werkelijk dat wij mensen (wie dan?) intimideren en agressief benaderen. Dan is het merkwaardig dat u met ons gewoon om tafel gaat zitten. We zijn immers precies dezelfde mensen waarmee u het contact van de SP afkeurde in de raad.
2. Of u weet eigenlijk wel beter, en gebruikt ongefundeerde laster aan ons adres voor een politiek spelletje ten aanzien van de SP. Het kan goed zijn dat de omgangsmanieren in de raad nu eenmaal zo zijn, dat weten wij verder niet en wij houden ons daar graag verre van. Maar wij vinden het onacceptabel om een speelbal te zijn bij zulke in onze ogen onsmakelijke onderlinge spelletjes. Dat gaat namelijk ten koste van onze reputatie en daarmee van onze speelruimte onder meer bij de huidige besprekingen rond de opvang van mensen zonder papieren in Leiden.

Wij willen het hier niet bij laten zitten en willen graag van u duidelijkheid. Kort gezegd: wat ons betreft komt u met bewijs voor uw aantijgingen of u neemt uw beschuldigen terug.

Maar hij bleef ontwijken:

Lees zelf je website nog eens even na hoe je over iedereen schrijft die het niet met je eens is, in het bijzonder waar het gaat over de tegenprestatie. Dat is intimidatie. Zoals gezegd werk ik altijd met iedereen samen waar dat in mijn ogen de stad vooruit helpt. We hebben daarbij de gewoonte ook, maar misschien wel vooral, te praten met mensen waar we het mee oneens zijn, in de overtuiging dat tegenspraak leidt tot betere standpunten en besluiten.

Wij lieten het er niet bij zitten:

Graag zouden we tóch van u vernemen wie we dan volgens u in welke passages in welke artikelen zouden intimideren. U probeert zich er als een Jantje van Leiden vanaf te maken door in het algemeen te verwijzen naar een website met enkele duizenden artikelen. De bewijslast voor uw beschuldiging ligt bij u. Wie een ander belastert, moet daarvoor gewoon een bewijs op tafel leggen, en anders zijn woorden terugnemen. Dat lijkt me de fatsoenlijke manier van omgaan met elkaar.Nogmaals, wij intimideren geen mensen, en u zal daar tevergeefs naar zoeken op onze website. Wel zijn wij zelf meer dan eens geïntimideerd door medewerkers van de DZB, zodanig zelfs dat een keer de politie erbij moest komen om ons tegen hen te beschermen. Het ligt ook voor de hand dat als wij mensen zouden hebben geïntimideerd, dat we dan voor de rechter waren gedaagd en veroordeeld zouden zijn. Zolang dat niet gebeurt, lijkt het me niet aan u om ons zonder een spoor van bewijs openbaar te veroordelen in de gemeenteraad.

Het zou u sieren als u nu gewoon toegaf dat u er naast zit, dat u ook wel weet dat wij niemand intimideren, omdat u anders ook niet met ons om tafel was gaan zitten. Het is ons overduidelijk dat u probeert daar omheen te draaien. En dat u ons hebt misbruikt bij een opzetje tegen de SP. U schrijft ons nu dat u ook praat met critici (ons dus in dit geval), maar u maakte er in de raad een groot punt van dat de SP dat eveneens doet. Dat kan toch gewoon niet? Ik zou het erg op prijs stellen als u ons nu met open vizier tegemoet zou treden.

Waarop hij weer in het vage bleef:

U wilt een open vizier, maar heeft uw conclusies al getrokken. Ik moet mijn ongelijk aan u toegeven, zegt u, waarmee mijn argumentatie er niet meer toe doet. Mijn argumentatie vindt u in mijn vorige e-mail aan u, daar leest u waarom en wat ik intimidatie vind. Dat blijf ik overigens vinden. Met iemand praten (en zoals gezegd, dat doe ik met iedereen) is iets anders dan je aan een groep liëren of solidair verklaren. En ja, ik wilde graag van de SP weten waar ze stonden, als ze zich aan de ene kant met u solidair verklaren en aan de andere kant de tegenprestatie invoeren, lijkt me dat een uitleg waard. U noemt dat een opzetje, ik noem dat verantwoording afleggen over je standpunten, of daar duidelijkheid over geven. Daar zult u mij niet te beroerd voor zien, dat is onderdeel van het democratisch proces.

Nogmaals: de SP-heeft zich niet aan ons gelieerd of zich met Doorbraak solidair verklaard. En mocht hij het in gesprek gaan met iemand “liëren of solidair verklaren” achten, dan heeft hij dat zelf ook gedaan met ons. Maar dat was het punt niet. Daarom opnieuw een reactie. Omdat hij overduidelijk niet wilde ingaan op de laster, formuleerden we het nog iets scherper.

Ik raad u aan mijn vorige e-mail te herlezen. De conclusie die ik trek, is inderdaad dat u ongelijk hebt. U mag het hier ook zeker mee oneens zijn. Maar wat ik wel van u vraag, is om uw beschuldiging te onderbouwen. Als u dat niet kunt, dan vraag ik u die beschuldiging in te trekken. Zoals ik in mijn vorige e-mail al stelde: dat is een fatsoenlijke manier van omgang met elkaar. U stelt dat u de onderbouwing al geleverd hebt door daarover op te merken: ‘Lees zelf je website nog eens even na hoe je over iedereen schrijft die het niet met je eens is, in het bijzonder waar het gaat over de tegenprestatie. Dat is intimidatie.’U hebt echter nog niet kunnen of willen aangeven welke passages er volgens u intimiderend zouden zijn. U verwijst noch naar een specifiek artikel, noch naar een specifieke passage uit een artikel dat volgens u intimiderend zou zijn. Laat staan dat u enige onderbouwing geeft waarom dit volgens u intimiderend zou zijn. Dat is voor ons een ontoereikend antwoord. Zeker gezien de beschuldiging die u tegen ons uit en de gevolgen die zulke beschuldigingen hebben of zouden kunnen hebben voor een organisatie als de onze.

Ik heb sterk de indruk dat u onze website en eventuele artikelen die volgens u intimiderend zouden zijn, niet eens heeft gelezen, of in elk geval lang niet voldoende. Als wij u naar onderbouwing van uw beschuldiging vragen, dan blijft u om de hete brij heendraaien. Het lijkt erop dat u enkel herhaalt wat u in de wandelgangen van de gemeenteraad of elders te horen hebt gekregen.

Het maken van een zware beschuldiging, zoals deze, is iets waar wij en ook anderen een fatsoenlijke onderbouwing voor mogen verwachten. Dat mogen we zelfs van u eisen. U wilt deze onderbouwing niet leveren. Door mee te gaan in de vage lasterlijke beschuldiging van intimidatie die ook vanuit de gemeente, de burgemeester en de DZB naar ons toe wordt gedaan, zorgt u ervoor dat wij in een kwaad daglicht worden gesteld en werkt u mee aan het criminaliseren van legitiem protest. Protesten door burgers die worden geraakt door overheidsbeleid, zijn juist essentieel in het door u genoemde democratische proces. Met uw gedrag werkt u dat proces dan ook tegen.

Vandaar dat ik namens Doorbraak nog maar eens de vraag herhaal: kunt u aangeven welke artikelen, dan wel passages uit artikelen van onze website u als intimiderend ziet en wat voor u de redenen zijn om die zo te categoriseren? Tevens herhaal ik namens Doorbraak nog een keer het verzoek: indien u de bovenstaande vraag niet kunt of wilt beantwoorden, dan vragen wij u om uw beschuldiging terug te nemen.

Zoals we ook hadden verwacht, heeft Keuning hierop niet meer gereageerd. Omdat hij de fatsoensregels overtreden heeft door ons openlijk te belasteren, en vervolgens niet met een bewijs te komen noch zijn woorden terug te nemen, voelen wij ons vrij om deze briefwisseling te publiceren. Het moet nu maar eens uit zijn met het ongestraft regenteske belasteren en proberen kapot te maken van een solidaire beweging van onderop.

Eric Krebbers

Commentaar: Die klootzak van de ChristenUnie verdient gewoon niks anders. Is het de ChristenUnie opgevallen dat ze bij dwangarbeid het systeem aan hun kant hebben? Het mag dan zo zijn dat over het algemeen radicaal-links meer op de lijn van het systeem zit dan anderen, als het om de economie gaat, is radicaal-links de enige die níét meehuilt met de wolven in het bos. Mart Keuning mag wat mij betreft branden in de hel. Voor eeuwig…

Niet kùnnen werken, of niet wìllen werken?

Asperger

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft onvoldoende sociale vaardigheden. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Anarcho-Kapitalist

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u bent tegen fractioneel reserve bankieren, u wilt coke kunnen snuiven, en u wilt kinderporno legaliseren. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een zeer hoge intelligentie en een master in wiskunde en natuurkunde, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Niet kùnnen werken, of niet wìllen werken?

Asperger

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft onvoldoende sociale vaardigheden. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Allochtoon

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u spreekt onvoldoende Nederlands. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar met een afgetraind lichaam kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Autonoom

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft een hanenkam. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een hoge intelligentie, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Asociaal

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u heeft een kaalgeschoren kop. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar met een afgetraind lichaam kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Anarcho-Kapitalist

Werkgever: “Het spijt me zeer, maar u bent tegen fractioneel reserve bankieren, u wilt marihuana kunnen roken, en u wilt kinderporno legaliseren. U past niet in het team. Wij nemen u niet aan.”

Sociale dienst: “Het spijt ons zeer, maar u heeft een zeer hoge intelligentie en een master in wiskunde en natuurkunde, dus kunt u best werken. Uitkeringen zijn er alleen voor de schrijnende gevallen.”

Voorstander van dwangarbeid

https://www.cocamsterdam.nl/2013/03/17/antiracisme-debat-met-dennis-boutkan/

onbekend-15

Antiracisme-debat met Dennis Boutkan

Mijn ding, jouw ding, verbinding: debat

Amsterdammers praten over wat ze bindt.
Donderdag 21 maart, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie,
komen bekende en minder bekende Amsterdammers bijeen in Pakhuis de Zwijger
tijdens de bijeenkomst ‘Mijn ding, jouw ding, verbinding!
Aan dehandvan een symbool of voorwerp vertellen zij over verbondenheid met hun
culturele achtergrond of afkomst. Waar zijn ze trots op?
Naast Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse Amsterdammers, vertegenwoordigers
vanuit de joodse gemeenschap en de homogemeenschap is wethouder Andrée van
Es van Burgerschap en Diversiteit aanwezig.
Het wordt geen ‘standaard’ discussie avond, maar een vrolijke variant -met serieuze
ondertoon- van een aflevering van ‘Tussen kunst en kitsch’, gericht op ontmoeting,
dialoog en verhalen over culturele overeenkomsten en verschillen. Gespreksleider is
beeldend kunstenaar Charles Landvreugd.
Waar en hoe laat?
• Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, 1019 HC Amsterdam
• Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), einde 22.30 uur
• Aanmelden graag per e- mail: zevenman@gmail.com.
Organisatie:
Zevenmanschap Amsterdam. Het Zevenmanschap is een klankbordgroep voor
wethouder Andrée van Es van Burgerschap en Diversiteit. De leden zetten zich in voor
meer hoffelijkheid, tolerantie en verbinding in de stad. Het Zevenmanschap bestaat
naast uit: Lody van de Kamp (rabbijn), Isis van der Wel (dj), Rhoinde Mijnals-Doth
(predikant), Nordin Dahhan (kinderarts), Glenn Helberg (kinder- en jeugdpsychiater)
en Funda Müjde (cabaretière) en Dennis Boutkan (organisatiepsycholoog).
Het Zevenschap op facebook: facebook.com/zevenmanschapamsterdam

Donderdag 21 maart, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, komen bekende en minder bekende Amsterdammers bijeen in Pakhuis de Zwijger tijdens de bijeenkomst ‘Mijn ding, jouw ding, verbinding! Prominent deelnemer is de oud-voorzitter van COC Amsterdam Dennis Boutkan.
De deelnemers aan het debat vertellen aan de hand van een symbool of voorwerp over verbondenheid met hun culturele achtergrond of afkomst. Waar zijn ze trots op?
Naast Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse Amsterdammers, vertegenwoordigers vanuit de joodse gemeenschap en de homogemeenschap is wethouder Andrée van Es van Burgerschap en Diversiteit aanwezig.

Het wordt geen ‘standaard’ discussie avond, maar een vrolijke variant -met serieuze ondertoon- van een aflevering van ‘Tussen kunst en kitsch’, gericht op ontmoeting, dialoog en verhalen over culturele overeenkomsten en verschillen. Gespreksleider is beeldend kunstenaar Charles Landvreugd.

Waar en hoe laat?
• Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, 1019 HC Amsterdam, 20.00 uur
• Aanmeldengraag per e- mail: zevenman@gmail.com.

Het Zevenmanschap is een klankbordgroep voor wethouder Andrée van Es van Burgerschap en Diversiteit. De leden zetten zich in voor meer hoffelijkheid, tolerantie en verbinding in de stad.
Het Zevenmanschap bestaat uit:
– Lody van de Kamp (rabbijn)
– Isis van der Wel (dj) –
– Rhoinde Mijnals-Doth (predikant)
– Nordin Dahhan (kinderarts)
– Glenn Helberg (kinder- en jeugdpsychiater)
– Funda Müjde (cabaretière)
Dennis Boutkan (organisatiepsycholoog en oud-voorzitter COC Amsterdam).

Kijk ook op facebook: facebook.com/zevenmanschapamsterdam

PvdA kopieert WildersBFF-idee van Doorbraak

http://www.doorbraak.eu/pvda-kopieert-wildersbff-idee-van-doorbraak/

Op haar nieuwe website “De vrienden van Wilders” heeft de PvdA ons idee gejat van WildersBFF. Ook die PvdA-site laat zien waar Wilders’ vrienden voor staan, te beginnen met dezelfde vier van onze site: VB, FN, LN en FPÖ. De regeringspartij voegde er nog zijn Deense en Zweedse vrienden aan toe, waarvan het een stuk minder zeker is dat ze na de verkiezingen daadwerkelijk met Wilders in zee gaan. Over het Vlaams belang zegt de PvdA zelfs net als wij: “vrienden voor het leven”, “best friends forever” dus. Op zich is het niet slecht als er meer geluiden komen tegen Wilders en zijn Europese vrienden, maar uit de mond van de PvdA klinken ze niet bepaald geloofwaardig. Zelf zegt de partij onderaan op de nieuwe site: “De PvdA staat voor verdraagzaamheid. Voor een tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en iedereen dezelfde kansen krijgt. Discriminatie en uitsluiting accepteren we niet.” Maar de eigen fractievoorzitter beweerde onlangs dat Marokkaanse Nederlanders een “etnisch monopolie” zouden hebben op “straatoverlast” en dat ze fysiek gestraft zouden moeten worden. En de partijvoorzitter vond dat je ze moet “vernederen voor de ogen van hun eigen mensen”. Sowieso loopt de PvdA al minstens vijfentwintig jaar voorop bij het uitsluiten van migranten en vluchtelingen. Dat begon al bij de hetze tegen illegalen van Felix Rottenberg begin jaren negentig. PvdA-regeringen voerden de identificatieplicht in, de apartheidswet genaamd Koppelingswet en de uiterst repressieve nieuwe Vreemdelingenwet. Regeerde de partij eens niet mee, dan stemde men er wel mee in, zoals bij de gehate inburgeringsplicht. Onder de PvdA of met instemming van de partij is Nederland in Europa steeds koploper geweest bij het verharden van het migratiebeleid. Begin jaren negentig hadden de meeste extreem-rechtse partijen nauwelijks durven dromen van zo’n repressief migratiebeleid als inmiddels door de PvdA en de andere grote partijen in Nederland is vorm gegeven. Europees extreem-rechts mag dan hard roepen… de PvdA heeft het allemaal netjes vorm gegeven. En dan hebben we het nog niet eens over de medeverantwoordelijkheid van de partij voor het neo-liberale beleid, eveneens van de afgelopen vijfentwintig jaar: de privatisering, de flexibilisering van de arbeid, het afknijpen van de werklozen via onder meer dwangarbeid en ga zo maar door. Misschien moeten we ook eens een serie van vier posters maken over de PvdA?

Eric Krebbers over De Vrienden van Wilders! (devriendenvanwilders.eu)

Commentaar: De PvdA aanvallen is inderdaad een goed idee. Mijn scriptie ging over intellectuele eigendom. En ja, de PvdA is op economisch terrein zeer rechts, en valt dus met gemak economisch links in te halen. Maar wanneer begrijpen radicaal-linkse mensen dat ze de nuttige idioten van links-liberalen zijn?

Dwangarbeid

Van Groningen tot Vlissingen, van Sittard tot Den Helder. In het hele land is dwangarbeid voor werklozen massaal aan het oprukken. Maar ook de strijd ertegen neemt toe. Een uiteraard beperkt en onvolledig overzicht per gemeente en regio over de ontwikkelingen van de laatste jaren, die vanwege de leesbaarheid in de tegenwoordige tijd zijn beschreven.

Groningen

In de stad Groningen heeft de gemeente een eigen beveiligingsbedrijf opgezet waar bijstandsgerechtigden aan de slag moeten. Betaalde beveiligers met een arbeidscontract en cao-rechten worden de laan uitgestuurd en vervangen door spotgoedkope werklozen. De FNV spreekt van “broodroof”. In het Martini Ziekenhuis worden maar liefst 52 bijstandsgerechtigden ingezet om de gegevens van alle patiënten te digitaliseren. Het gaat om 1,3 miljoen patiëntendossiers. De inzet van werklozen leidt tot onrust onder de patiënten, die vinden dat het digitaliseren een taak moet zijn van het medisch-administratieve personeel van het ziekenhuis. Ze vrezen dat dwangarbeiders niet zorgvuldig omgaan met hun medische gegevens. Een woordvoerder van het ziekenhuis spreekt deze vooroordelen tegen, maar zwijgt over de uitbuiting van de werklozen.

De gifbelt van het failliete bedrijf Accres Grondreiniging in Veendam wordt opgeruimd door werklozen. Ze moeten 140 duizend ton verontreinigd afvalslib afvoeren. “Zo snijdt het mes aan twee kanten”, aldus VVD-Statenlid Mark Boumans. “Mensen die nu aan de kant staan, krijgen zicht op een baan. Bovendien is de overheid met de inzet van een leerwerkbedrijf de helft goedkoper uit. De sanering van Accres kost ons geen 4 miljoen euro, maar hooguit 2 miljoen.” Door te weigeren om werklozen voor dit werk loon en een contract aan te bieden bespaart de overheid dus de helft van de kosten.

Bijstandsgerechtigden in Oldambt, Pekela en Bellingwedde moeten onbetaald post bezorgen bij werkvoorzieningschap Synergon. SP-wethouder Hennie Hemmes, die doodleuk voorzitter is van het bestuur van Synergon, zorgt er zo voor dat werklozen spotgoedkoop en rechteloos hetzelfde werk moeten verrichten waarvoor eerder nog loon en een contract werden gegeven. Synergon sleept door de inzet van gratis werklozen miljoenenorders binnen. Zo wordt de toch al hoge werkloosheid in Oost-Groningen niet bestreden, maar juist bevorderd. InVlagtwedde drijft de gemeente haar werklozen als vee bijeen in een “activeringscentrum” waar ze elke dag verplicht aanwezig moeten zijn. Ze worden als dwangarbeiders in een “leerwerkkwekerij” aan het werk gezet. Ook inStadskanaal heersen veel misstanden.

Friesland

Dertien Friese gemeenten draaien in samenwerking met de sociale werkvoorziening Empatec een proefproject met dwangarbeid. Dat project heet Pastiel en duurt twee jaar. De werklozen worden ingezet in supermarkten, slagerijen, fietsenhandels, landbouwbedrijven en de vuilverwerking. Ze moeten ook textiel sorteren, wat plaatsvindt in de hal van het bedrijf Hokatex. Daar ligt een grote berg textiel. Werklozen moeten de washandjes en andere doekjes in stapeltjes van tien opvouwen en er een elastiekje omheen doen, acht uur per dag. De bijstandsgerechtigden Geer en Greetje hebben een dagboek (pdf) bijgehouden over hun dwangarbeid bij Pastiel. Ze hebben bovendien een meldpunttegen misstanden op het gebied van uitkeringen opgericht. Ook het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden heeft de strijd aangebonden tegen het Pastiel-project en roept gemeenten op om te stoppen met “de klopjacht” op werklozen. Dwangarbeiders spreken er schande van hoe ze worden behandeld en voeren er ookactie tegen. In Drachten lopen dwangarbeiders bij wijze van protest in een chaingang, geketend aan een loodzware bal, door het centrum van de stad.

In Leeuwarden moeten werklozen “maatschappelijk nuttig” werk doen als “tegenprestatie” voor hun bijstandsuitkering. Dat werk bestaat bijvoorbeeld uit het schenken van koffie in bejaardentehuizen, het met ouderen wandelen en het eraan meehelpen om de leefbaarheid van een straat of wijk te verbeteren. De dwangarbeid wordt verricht bij zorginstellingen, sportclubs en wijkverenigingen. Evenals in tal van andere gemeenten, verdringen inSmallingerland dwangarbeiders WSW-arbeiders. Bij de sociale werkvoorziening Caparis bestaat een wachtlijst voor mensen met een arbeidsbeperking en is er zelfs sprake van een personeelsstop. Maar bijstandsgerechtigden worden juist verplicht om daar te gaan werken. Want Caparis lijdt verlies. Daarom bezuinigt men op de loonkosten en worden er in plaats van WSW-ers met een contract rechteloze dwangarbeiders te werk gesteld. Uit de ervaringen van bijstandsgerechtigde Jolanda blijkt hoe schandalig de gemeente Smallingerland omgaat met werklozen.

Drenthe

In Emmen ruimen werklozen ‘s winters sneeuw. Ze moeten ook de gemeentelijke plantsoenen onderhouden. En zebezorgen post. De lokale FNV verzamelt klachten van bijstandsgerechtigden en levert forse kritiek op de praktijk van de dwangarbeid. In Coevorden worden bijstandsgerechtigden ingezet om hulpbehoevende mensen te wassen in het kader van thuiszorg. De gemeente Tynaarlo biedt bazen werklozen aan die eerst drie maanden gratis moeten werken, waarna ze misschien een arbeidscontract van een half jaar krijgen aangeboden. In Zuidlaren schakelt uitzendbureau ToWork4 werklozen in voor beurzen in een hallencomplex in Zuidlaren. “Waarom investeren bedrijven enkele duizenden euro’s in personeel terwijl het ook nagenoeg kosteloos kan?”, aldus de schaamteloze propaganda van ToWork4.

In Assen moeten werkloze jongeren voor de Politie Noord-Nederland bureauwerk doen, onder meer op het gebied van processen-verbaal. Dit proefproject is bedacht door de lokale PvdA-fractie en heeft ook landelijk de aandacht getrokken. Eerst betaalde medewerkers ontslaan en daarna onbetaalde werklozen inzetten om hetzelfde werk te doen: je reinste arbeidsverdringing, ook bij de politie dus. Bij wijze van “experiment” wil de gemeente ook nog eens werklozen inzetten als thuiszorgmedewerkers. Ze zouden dan moeten gaan schoonmaken en strijken. De lokale SP isverontwaardigd over dat plan. In Hoogeveen ontsnapt bijstandsgerechtigde Deva ternauwernood aan dwangarbeid. Zijn verhaal laat zien dat tegenstribbelen loont in de strijd tegen rechteloosheid en intimidatie. Een uit Tolbertafkomstige bijstandsgerechtigde weigert de dwangarbeid die Sociale Zaken van Noordenveld hem wil opleggen. Hij zou samen met vijftien andere werklozen voor een half jaar moeten gaan werken in de bossen van Staatsbosbeheer, in de buurt van de gevangenis van Veenhuizen. “Ik verdien geen straf”, zegt hij. Ook nu weer vormen bezuinigingen, deze keer bij Staatsbosbeheer, de reden waarom spotgoedkope dwangarbeiders worden ingezet.

Overijssel en Flevoland

In Overijssel worden langdurig werklozen aan het werk gezet in de weg- en waterbouw, terwijl tegelijk veel gekwalificeerde wegenbouwers geen werk hebben. Als gemeenten wegwerkzaamheden laten uitvoeren, dan stellen ze de aannemers verplicht om daar ook een percentage werklozen bij in te zetten. Het opleidingsbedrijf Infra Werkt, dat de werklozen klaarstoomt voor de arbeid, erkent dat zo reguliere banen worden verdrongen door bijstandsgerechtigden. Deventer, Hengelo, Enschede en Hellendoorn hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met Infra Werkt gesloten. Vanwege de arbeidsverdringing is de FNV niet blij met dat convenant.

Tientallen bijstandsgerechtigden uit Groningen en Friesland worden met bussen naar Zwolle vervoerd om daar tijdens de kerstdrukte gratis aan de slag te gaan met postbezorging bij PostNL. “We vertrekken elke dag ‘s morgens al om half zeven en zijn pas om zeven uur ‘s avonds weer terug thuis”, aldus dwangarbeider Addy. De Zwolse GroenLinks-fractie vindt dat allemaal “te gek voor woorden”. Het postbedrijf maakt ook in andere gemeenten gebruik van werklozen, omdat die goedkoper zijn dan personeel via een uitzendbureau. Evenals veel andere gemeenten, wilDeventer werklozen inzetten in de thuiszorg. Bijstandsgerechtigde Vivian beschrijft haar ervaringen met de dwangarbeidtrajecten van deze gemeente en met de seksuele en andere intimidatie van reïntegratieconsulenten. Ze laat zich niet klein krijgen. In Wierden moeten werklozen werken bij verenigingen, zoals de plaatselijke voetbalclub. InVriezenveen renoveren werklozen een compleet park. Ze zagen, snoeien, ploegen weilanden om en zaaien een mengsel van granen en bloemen in. Het gaat om een pilotproject onder regie van de gemeente Twenterand, die werklozen ook nog eens als stratenmakers inzet om straatwerk op te knappen.

De gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten dwingen bijstandsgerechtigden om voor het Zwolse reïntegratiebedrijf Realwork te gaan werken, tegen betaling warempel. Als ze weigeren, dan worden ze gekort op hun uitkering. Het bedrijf belooft in een samenwerkingsovereenkomst om honderdveertig bijstandsgerechtigden een arbeidscontract van een jaar aan te bieden. Het bedrijf betaalt vervolgens hun lonen niet uit, omdat er geen werk is,krijgt extra gemeentegeld toegeschoven en gaat uiteindelijk failliet. Het UWV weigert daarna om de negentig inmiddels werkloze medewerkers een uitkering te geven. “Wij hebben twijfels of u bij de werkgever verzekeringsplichtige arbeid verrichtte”, schrijft het UWV aan de werklozen. Het lijkt erop dat Realwork nooit sociale premies heeft afgedragen. De gemeente Almelo geeft de werklozen daarop tijdelijk leenbijstand, wat ze dus later moeten terugbetalen, en probeert ondertussen om het UWV op andere gedachten te brengen. De werklozen zijn woedend en voelen zich belazerd. Eerst worden ze door de gemeenten tot werk gedwongen, daarna krijgen ze geen loon meer en vervolgens, na het faillissement, weigert het UWV ook nog om hen een uitkering te geven.

Tien werklozen worden aan het werk gezet bij recreatieplas De Oldemeijer. Ze vegen paden en ruimen rommel op. De dwangarbeid vloeit voort uit een afspraak tussen Staatsbosbeheer, die 200 banen moet schrappen en gratis personeel dus goed kan gebruiken, en de gemeenten Ommen en Hardenberg. In Lelystad brengt zorginstellingIrisZorg de bestaande lokale zorgactiviteiten onder op één locatie. Het gaat om crisisopvang, beschermd wonen en begeleid wonen. De verbouwing vindt voor een deel plaats door werkloze bouwvakkers, van wie sommigen zelfs cliënt zijn van IrisZorg. Moraal van het verhaal: ben je werkloos en heb je zorg nodig, dan moet je eerst gratis meewerken aan de bouw van het kantoor van je zorginstelling. Een grof schandaal.

Gelderland

Ook bijstandsgerechtigden in Arnhem zijn het slachtoffer van de maffiapraktijken van reïntegratiebedrijf Realwork. Ondanks een belofte van de gemeente Arnhem krijgt een aantal van hen na het faillissement van het bedrijf de bijstandsuitkering toch niet op tijd uitbetaald. Ze staan maximaal rood en hebben letterlijk niets te eten. Stank voor dank krijg je, als je dwangarbeid verricht. Bijstandsgerechtigde Bennie brengt dwangarbeid in Arnhem in het nieuws, omdat hij weigert om te schoffelen voor zijn uitkering. Na korting op zijn uitkering spant hij een rechtszaak aan. De rechter stelt hem weliswaar niet volledig in het gelijk, maar erkent wel dat in vergelijkbare gevallen sprake kan zijn van dwangarbeid die volgens internationale verdragen is verboden. Maar de gemeente trekt zich niets aan van deze uitspraak. In Nijmegen zet zorginstelling ZZG bijstandsgerechtigden en mensen met een Wajong-uitkering in bij 65-plussers die beperkingen ervaren bij het zelfstandig wonen. De uitkeringsgerechtigden onderhouden de tuin, maken schoon en begeleiden de ouderen naar de bibliotheek of het ziekenhuis. Daarvoor betalen de ouderen zes euro per uur, wat uiteraard niet ten goede komt aan de werkende werklozen zelf.

In Lochem wil ondernemer, VVD-raadslid en “miniatuur-Berlusconi” Hennie van der Most werklozen verplichten om elke dag van 8:00 tot 17:00 uur aanwezig te zijn in een leegstaande kazerne. Hij legt hen daarmee niet alleen dwangarbeid op, maar berooft hen zelfs van hun vrijheid. De werklozen krijgen van hem de keuze uit drie opties, waarvan ze er een moeten kiezen, op straffe van stopzetting van hun uitkering. Ze kunnen maximaal vijftien maanden lang “stage lopen” bij een met Van der Most bevriend bedrijf, die daarmee door de gemeente gratis arbeidskrachten krijgt toegeschoven. Bijstandsgerechtigden als moderne lijfeigenen dus. Of ze kunnen andere werklozen opleiden in hun eigen beroep. Met andere woorden: lekker goedkope bij- of omscholing. Of ze moeten “recreëren” in het Werkatelier. Dat wil zeggen: verplicht niksen onder toezicht. Landelijke VVD-bewindslieden tonen zich razend enthousiast over het plan.

Werklozen houden toezicht op de Valleilijn tussen Wageningen en Barneveld. Op de stations Ede-Wageningen, EdeCentrum en Lunteren en in de treinen en de bussen op de Valleilijn komen service- en preventieteams van uitkeringsgerechtigden, met het oog op “de sociale veiligheid”. Schoonmaakbedrijf Asito moet veertien medewerkers ontslaan, omdat de gemeente Ede in zee gaat met werkbedrijf Permar, die onder meer werklozen inzet als schoonmakers. Een werkloze vrouw weigert om 40 uur per week dwangarbeid te doen in het Werkcenter in Ede en klaagt in een open brief de reïntegratiepraktijk van die gemeente aan. In principe alle bijstandsgerechtigden vanDruten worden aan de dwangarbeid gezet, onder meer in de groenvoorziening. “Tot nu toe werkten we met vrijwilligers”, aldus Dorpslijst Druten-wethouder Jac van Dongen. “Die vrijblijvendheid verdwijnt.” De kille en opgefokte stoerdoenerij van Van Dongen is exemplarisch voor de houding van al die beleidsmakers en hun hielenlikkers die vandaag de dag vol vooroordelen van de daken schreeuwen dat werklozen niet langer meer langs de kant mogen blijven staan.

Utrecht

In Amersfoort wil een lokale partij bijstandsgerechtigden inzetten om fietsenstallingen te bewaken, om zo te kunnen besparen op de kosten ervan. Deze voorstanders van dwangarbeid verstoppen zich zelfs niet meer achter vaak gehanteerde smoesjes over “reïntegratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” en “het opdoen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden”. Men stelt daarentegen botweg dat dwangarbeid door werklozen goedkoper is dan betaalde arbeidskrachten. De SP vindt het voorstel “pure uitbuiting”. Daarvan is ook sprake inStichtse Vecht, waar de gemeente bijstandsgerechtigden in het kader van “de verplichte tegenprestatie” inzet op stembureaus. Men hoopt zo tienduizend euro per verkiezing te kunnen besparen, over de ruggen van werklozen. Vroeger verdienden ambtenaren of anderen wat bij doordat ze presentiegeld kregen voor het bemensen van stembureaus tijdens verkiezingsdagen. Nu zijn werklozen verplicht om mee te werken, op straffe van kortingen, en krijgen ze geen presentiegeld. Hooguit een kopje koffie en misschien een broodje.

In de stad Utrecht worden werklozen ingezet om frisdrankflessen in kratten te plaatsen. Ook werken ze verplicht onbetaald in de groenvoorziening, waarmee de gemeente de bezuinigingen wil opvangen. Hoveniers vrezen dat ze daardoor op termijn ontslagen gaan worden. Zoals ook elders in het land, worden de gevolgen van het afbraakbeleid afgewenteld op werklozen en anderen aan de onderkant van de samenleving. Verder werken dwangarbeiders als postsorteerders bij PostNL, als vakkenvullers bij supermarktketen Jumbo en in de thuiszorg. Tijdens een bijeenkomst in het Utrechtse stadhuis zingen strijdbare bijstandsgerechtigden het papierprikkerslied.

Limburg

Een bijstandsgerechtigde uit Born wordt ingezet als onbetaalde stratenmaker die noodreparaties moet verrichten. Zo maakt hij stoepen. In Roermond ruimen werklozen ‘s winters sneeuw. Ze moeten ook doosjes vouwen en verf van lantaarnpalen krabben. En ze moeten in de bouw werken, waartoe de gemeente een contract heeft getekend met een woningbouwcorporatie. Verder moeten ze vooral in de groenvoorziening aan de slag. De gemeente geeft Westrom, de sociale werkvoorziening die is omgevormd tot “arbeidsontwikkelbedrijf”, een bedrag van maar liefst 1 miljoen euro om 200 mensen een reïntegratietraject te laten volgen. Kosten per persoon: 5.000 euro. Westrom “ontwikkelt” nauwelijks betaalde arbeid, maar vooral dwangarbeid. Zoals ook in andere gemeenten gebruikelijk is, wordt met het subsidiegeld vooral de werkgelegenheid in de reïntegratie-industrie overeind gehouden, dus onder ambtenaren en andere consulenten, in plaats van werklozen aan betaalde banen te helpen. Desondanks of misschien juist daardoor eindigt de gemeente Roermond als tweede in de verkiezing van “Beste Sociale Dienst van Nederland”. Met het dwingen van bijstandsgerechtigden tot onbetaalde arbeid vallen blijkbaar ook prijzen te winnen.

In Sittard-Geleen worden werklozen ingezet in de groenvoorziening en in het onderhoud van de stad. Ook werken ze op een distributiecentrum van PostNL. De eerste drie maanden gratis, daarna kunnen ze een tijdelijk contract krijgen van maximaal negen maanden. En daarna worden ze hoogstwaarschijnlijk weer werkloos. PostNL betaalt de gemeente het minimumloon voor de werklozen, terwijl de gemeente op haar beurt de werklozen alleen maar hun uitkering geeft. Flinke winst dus over de ruggen van dwangarbeiders. Door hun arbeid komt er bij de gemeente meer geld in het laatje, in plaats van in de portemonnee van de werklozen. In totaal werken er zo’n 300 mensen met behoud van uitkering, waarvan 40 als klassenassistent en 90 in de groenvoorziening en in een klussendienst, waarin ook een strijk-, ramenwassen- en boodschappenservice is ondergebracht. Verder werken ze bij een schoonmaakbedrijf en in de detailhandel. Sommige bijstandsgerechtigden werken al zo’n twee jaar gratis. Ze worden met het zoveelste traject “richting reguliere arbeidsmarkt” rondgepompt in de reïntegratie-industrie, waar men een goed belegde boterham aan hen kan verdienen. De FNV is lokaal flink actief tegen dwangarbeid, evenals de SP-afdeling Sittard-Geleen.

Noord-Brabant

In Helmond werken bijstandsgerechtigden in de thuiszorg. Ze wassen, strijken, doen boodschappen en koken. Decartoonist Arvy maakt een satirische versie van een ronkende promotiebrochure over werken met behoud van uitkering. Daarmee zet hij de gemeente te kakken en steekt hij de draak met de opgeklopte propagandaverhalen waarmee consulenten en managers de rauwe werkelijkheid van de dwangarbeid proberen te verdoezelen. Ook met zijn bijzonder herkenbare en humoristische cartoons, gemaakt vanuit het perspectief van uitkeringsgerechtigden, weet Arvy de alledaagse praktijk van de reïntegratie-industrie treffend te verbeelden.

Bij het Werkleerbedrijf in Eindhoven heersen intimidatie en mensonterende toestanden. Dwangarbeiders moeten productiewerk doen bij DAF, in de groenvoorziening, in een kwekerij en als postsorteerder en postbezorger. Ze doen logistiek werk, vouwen lege dozen, plakken stickers op Marsrepen die ze ook inpakken, en vouwen promotiekartonnen voor parfummerken als Calvin Klein, Joop en Chanel. Die kartonnen moeten ze ook aan elkaar lijmen, met lijm die gevaarlijk blijkt te zijn voor het lichaam. Verder pakken ze Tempelier- en Corsendonck-bier in. Bijstandsgerechtigde Condor ondervindt de omstandigheden op de werkvloer aan den lijve en doet daar via een dagboek gedetailleerd enstrijdbaar verslag van. Ten overstaan van de gemeenteraad houdt hij een vlammende toespraak, waarin hij het systeem van dwangarbeid aanklaagt en met de grond gelijk maakt. In Den Bosch moet een schoonmaakbedrijf personeel ontslaan, omdat de gemeente een eigen schoonmaakbedrijf opzet en daarvoor werklozen gebruikt als gratis arbeidskrachten. Een duidelijk geval van verdringing van betaald werk: de gemeente breekt bestaande werkgelegenheid af en bevordert dwangarbeid. In Tilburg wordt actie gevoerd tegen “de verkwanseling van arbeidsrechten”.

In Oss moeten bijstandsgerechtigden werken bij reïntegratiecentrum De Rotonde. Ze doen batterijen in zakjes, pakken thee en koffie in en halen computers uit elkaar. Ook zijn er andere vormen van inpakwerk, drukwerk, montage en demontage. De arbeid vindt plaats zonder veiligheidsbrillen. Werklozen voelen zich rondgepompt in zinloos onbetaald werk zonder uitzicht op een betaalde baan. Tijdens sollicitatietrainingen leren ze dat ze moeten liegen op hun cv, wat ook werklozen elders in het land tijdens cursussen standaard te horen krijgen. Uit een onderzoeksrapportvan SP-raadslid Mahmut Erciyas blijkt dat er veel mis is bij De Rotonde. Onder druk van de SP heeft het college van B&W wat veranderingen aangebracht of toegezegd, zoals minder dagdelen dwangarbeid per week, een betere informatievoorziening, betere arbeidsomstandigheden, en het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor de werklozen. Kritisch is de SP nog steeds over de manier waarop de dwangarbeiders worden bejegend door het personeel van De Rotonde. Dat alles niet ineens koek en ei is, blijkt ook uit de dwangtherapie die de gemeente oplegt aan bijstandsgerechtigden van wie ambtenaren menen dat ze niet willen werken. Na het volgen van cognitieve gedragstherapie zou er plotseling betaald werk voor hen zijn, hoewel er landelijk gezien nog geen honderdduizend vacatures openstaan voor meer dan zevenhonderdduizend werklozen. Gekscherend wordt dat “het wonder van Oss” genoemd.

In Oosterhout heeft bijstandsgerechtigde Raven al jarenlast last van intimidatie door gemeente-ambtenaren. Ze weet zich succesvol te verzetten tegen dwangarbeid en dwangtherapie. In Gilze en Rijen moeten werklozen “verplicht hardlopen” of “pittig wandelen” voor hun uitkering. Dat gebeurt twee keer per week op de atletiekbaan van Spiridon. Weigeren ze dat, dan kan hun uitkering worden stopgezet. In Boxmeer is de SP uit het college van B&W gestapt wegens de invoering van dwangarbeid. In Breda moeten bijstandsgerechtigden aan de slag in het Liesbos. Ze moeten snoeien, harken en zwerfvuil opruimen. En ze krijgen daarbij “gedragsveranderingen” aangeleerd. Omgekeerd krijgt de gemeente Breda niet aangeleerd dat tegenover dit soort werk een salaris en een arbeidscontract hoort te staan. In Bergen op Zoom wil de VVD werklozen inzetten bij kleine winkelcentra en buurtsupermarkten, die zo “levensvatbaar” gehouden zouden moeten worden. Over de “levensvatbaarheid” van dwangarbeiders zwijgen de liberalen.

Zeeland

De gemeente Goes laat bijstandsaanvragers onderbroeken vouwen in het Nijverheidscentrum. Orionis Walcheren, de verzamelnaam voor de sociale dienst, de sociale werkplaats, de schuldhulpverlening en het reïntegratiebedrijf van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere, maakt misbruik van werklozen. Orionis dwingt bijstandsgerechtigden een contract te ondertekenen om een jaar lang 32 uur per week niet nader genoemde dwangarbeid te verrichten. Bijstandsgerechtigde Joris weigert dat te doen. Zijn uitkering wordt daarom stopgezet, waardoor hij maandenlang zonder inkomen zit. Hij spant een rechtszaak aan tegen de stopzetting, die hij uiteindelijk wint. Die overwinning betekent een steun in de rug voor alle bijstandsgerechtigden en levert ook veel publiciteit op. Dat leidt tot een bijeenkomst van de SP, waar Orionis onder vuur komt te liggen van woedende dwangarbeiders. Protest tegen Orionis blijkt hard nodig, getuige het verhaal van dwangarbeidster Belle die maar liefst viereneenhalf jaar gratis moet werken, zogenaamd om “arbeidsritme” op te doen.

Bij Orionis moeten werklozen allerlei werk doen. In het stadsvernieuwingsgebied zijn ze bezig met sloopbeheer. Ze moeten panden leegmaken en dichtspijkeren en ze moeten surveillancetaken uitvoeren. Ook moeten ze afval en zwerfvuil ophalen en afvoeren. Verder moeten ze afvalbakken controleren en legen, hondenpoep opruimen, straatmeubilair onderhouden en repareren, portieken, braakliggende terreinen en strandopgangen schoonhouden, “illegale” posters en graffiti verwijderen, fietsen maken, in een kringloopbedrijf werken, boodschappen en andere huishoudelijke klussen doen, in de groenvoorziening werken, en kleding wassen en repareren. Wellicht ten overvloede: het gaat hier allemaal om verplicht onbetaald werk. Dwangarbeider Jonathan probeert met een briefcampagne om een toeleveringsbedrijf ertoe te bewegen om de samenwerking met Orionis te beëindigen. Goed nieuws uit Terneuzen: daar laat de gemeente weten geen dwangarbeid aan bijstandsgerechtigden te willen opleggen. Zo kan het dus ook.

Zuid-Holland

In Krimpen aan den Lek is een werkloze ict-er een onbetaalde vuilnisman geworden. Hij moet 36 uur per week werken en daarnaast ook nog blijven solliciteren, met een minimum van vijf brieven per week. Hij krijgt te horen dat hij misschien bij Connexxion kan gaan werken, als taxichauffeur voor het vervoer van kinderen naar het speciaal onderwijs. Voorwaarde is wel dat hij dat eerst drie maanden gratis doet. In Spijkenisse krijgen twintig bijstandsgerechtigden een training tot “respijtzorger” ofwel “mantelzorgondersteuner”. Het gaat om langdurig werklozen die in hun eigen leven veel problemen hebben. Maar in plaats van zorg te krijgen, moeten ze die geven.

Ook in Rotterdam ruimen werklozen sneeuw. Het project wordt gecoördineerd door de Vrijwilligerswinkel, waardoor verhuld wordt dat het om regelrechte dwangarbeid gaat. De Vrijwilligerswinkel laat zich door de gemeente gebruiken om zeker twaalfhonderd bijstandsgerechtigden in allerlei dwangarbeidtrajecten te duwen. “Verplicht vrijwilligerswerk doen past in het beleid van de gemeente Rotterdam om mensen zonder baan te activeren, zodat de kans op echt werk groter wordt en mensen niet in een sociaal isolement raken”, aldus de bekende blabla waarmee de overheid profiteert van de gratis arbeid van bijstandsgerechtigden. Werklozen moeten werken in de plantsoenen, ze moeten papier prikken, rijden met de poepscooter, en straten vegen. Ook worden ze ingeschakeld in de thuiszorg, waardoor betaalde medewerkers hun baan dreigen kwijt te raken. Arbeidsverdringing dus. Evenals in andere gemeenten, ontstaat zo concurrentie tussen betaalde arbeiders en onbetaalde dwangarbeiders. Bijstandsgerechtigde Leen beschrijft de vernederende gang van zaken in de lokale reïntegratie-industrie. Hij moet dwangarbeid doen bij de vuilophaaldienst Roteb. In de deelgemeente Charlois krijgen werklozen een “lifestylecoach” toegewezen. Ze zijn verplicht om aan hun eigen fitheid te gaan werken. Toch weer een stukje werkgelegenheid: voor de coach, wel te verstaan… In Maassluis moet bijstandsgerechtigde Marius papier prikken en zijn vrouw sokken inpakken. Hij weigert dat nog langer te doen. Diverse gemeenten sturen een hele horde bijstandsgerechtigden naar de tuinbouwkassen in het Westland. Het project wordt groots aangekondigd, maar mislukt vrijwel volledig.

Ook de gemeente Den Haag organiseert een massale oproepactie. Werklozen optrommelen, in grote groepen bijeenbrengen en op straffe van korting op hun uitkering klaarstomen voor dwangarbeid en flexwerk. Met dat soort opjaagcampagnes hopen grote steden als Den Haag en Rotterdam zoveel mogelijk werklozen uit de bijstand te krijgen. Duizenden Haagse bijstandsgerechtigden, onder wie Katja, moeten op commando verschijnen voor een vleeskeuring door een reusachtig leger ambtenaren. Dwangarbeidster Parvaneh moet voor de Haeghe Groep, een bedrijf in de sociale werkvoorziening, de hele dag snoep inpakken. Ze werkt naast mensen met een arbeidshandicap, maar krijgt in tegenstelling tot hen geen salaris en geen contract. Ze moet stickers op de verpakking plakken en de zakken snoep in dozen stoppen. “Op de stickers kan ik zien voor welk bedrijf het bedoeld is. Bijvoorbeeld voor De Tuinen, Aldi, Albert Heijn, Lidl en Etos. Soms loop ik door een van deze winkels en dan zie ik een product dat ik zelf de hele dag heb staan inpakken. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt het te kopen. Het komt echt mijn neus uit.” Illustratief voor het grootscheepse verdringen van betaalde banen is de zaak van stratenveger Harry. Hij wordt ontslagen vanwege de bezuinigingen, belandt in de bijstand en moet vervolgens onbetaald… straten vegen. “Om werkervaring op te doen”, krijgt hij doodleuk te horen. Netto resultaat: hij heeft per maand 400 euro minder inkomen, waarmee de gemeente zichzelf spekt. De fractie Onafhankelijk Den Haag wil werklozen inzetten om fiets- en voetpaden sneeuwvrij te maken. Dat is in het belang van fietsers en van ouderen, voor wie de besneeuwde paden levensgevaarlijk kunnen zijn, stelt men. Maar als volksvertegenwoordigers zo begaan zijn met het welzijn van hun stadsgenoten, waarom pleiten ze er dan niet voor om dit werk betaald te laten verrichten?

In Leidschendam-Voorburg en Voorschoten moeten werklozen koffie schenken in een verzorgingstehuis, helpen bij sport- en spelactiviteiten en wandelen met ouderen. Het gaat om een pilotproject. Volgens de Cliëntenraad Sociale Zaken van Leidschendam-Voorburg worden de dwangarbeiders op de werkvloer geïntimideerd door de voortdurende dreiging van stopzetting van hun uitkering. Ze ervaren de tewerkstelling als negatief en uitzichtloos, krijgen onvoldoende begeleiding en gelegenheid om te solliciteren naar een betaalde baan, en weten vaak niet eens dat ze in een werktraject zitten. Aldus een rapport van de Cliëntenraad op basis van een enquête onder alle bijstandsgerechtigden in de gemeente. In Zoetermeer zet de gemeente werklozen in om “de veiligheid in de wijken” in de gaten te houden. Deze “wijkstewards” moeten onder meer overlast als zwerfvuil, ruzies en vandalisme signaleren. Ook zijn de “toezichthouders” aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers.

Sinds drie jaar zijn Doorbraak-activisten in Leiden bezig met een strijdexperiment tegen dwangarbeid. Via onderzoek, acties, bijeenkomsten en gesprekken met dwangarbeiders probeert Doorbraak het systeem van verplicht onbetaald werken te ontregelen en onbeheersbaar te maken. De activisten streven ernaar om via de methoden van organizingvan onderop collectief protest op te bouwen. Centraal staat het dwangarbeidcentrum DZB, waar bijstandsgerechtigden sponzen inpakken, stickers op shampooflessen plakken, klikwieltjes maken, fietsen repareren en allerlei ander productiewerk doen. Bedrijven als Action, C1000, Lidl en Aldi profiteren daarvan. In de strijd tegen dwangarbeid weet Doorbraak kleine successen te boeken. Individuele bijstandsgerechtigden, zoals Achmed, boeken in samenwerking met Doorbraak soms inspirerende overwinningen. Dwangarbeiders vertellen over hun ervaringen en verzet op de werkvloer, zoals Mustafa. Doorbraak-activisten weten een flinke druk te ontwikkelen op de managers van de DZB en de verantwoordelijke wethouder, die zich gedwongen zien om hun harde beleid enigszins bij te stellen. Ze beseffen terdege dat Doorbraak de praktijk van de dwangarbeid nauwlettend en kritisch in de gaten houdt. Van hun kant leidt dat tot intimidatie en repressie, waartegen Doorbraak dan weer protesteert.

Noord-Holland

In het Gooi zetten vier gemeenten werklozen in in de thuiszorg, in de groenvoorziening, in de schoonmaaksector, bij taxivervoer en bij taalprojecten. In Amsterdam levert het actiecomité Dwangarbeid Nee, waar ook Doorbraak aan meedoet, sinds 2013 strijd tegen dwangarbeid, via acties, bijeenkomsten, onderzoek en gesprekken met dwangarbeiders. In het comité zitten ook mensen van de FNV, de Bijstandsbond en de Amsterdamse SP. Dwangarbeiders ruimen sneeuw, onder meer voor de deur van bejaardentehuizen. In de buurt Nieuw-West wordenwerklozen ingezet om “het gevoel van veiligheid” te vergroten in de winkelgebieden Plein 40-45 en het Osdorpplein. Per plein staan tien “gastheren en -vrouwen” klaar voor vragen van bezoekers en voor een luisterend oor. Ze moeten bovenop de camera’s en het blauw op straat extra ogen en oren vormen voor controle, veiligheid en een aantrekkelijk koopklimaat. Aldus de overheidspropaganda. Een ander project is de Formulierenbrigade, waarbij bijstandsgerechtigden andere werklozen helpen bij het invullen van lastige formulieren. Opnieuw lekker goedkoop voor de gemeente. Ook worden er werklozen aan het werk gezet als gratis horecapersoneel in het stadhuis. Verder moeten ze werken in de groenvoorziening in het Amsterdamse Bos. Dwangarbeiders klagen daar steen en been over hun arbeidsomstandigheden en staken zelfs. Evenals in veel andere gemeenten, moeten werklozen ook stadsarchieven digitaliseren.

Veel kritiek en verontwaardiging leeft er onder bijstandsgerechtigden die moeten werken in het dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam-Zuidoost. Daar moeten ze onder meer schoenen poetsen, nietjes uit papier loshalen, dossierpagina’s tellen en strijken. Ze hebben een waslijst aan klachten, wat leidt tot een uiterst kritischonderzoeksrapport van Dwangarbeid Nee. Ook De Volkskrant besteedt uitgebreid aandacht aan de kritiek op het dwangarbeidcentrum, waarna veel publieke ophef volgt. Dwangarbeid Nee-activisten oefenen druk uit op de managers van het dwangarbeidcentrum en prikken hun reclamepraatjes door. In Schagen, Den Helder en Hollands Kroon worden werklozen opgeleid en ingezet bij het taxivervoer voor leerlingen, waarmee ze betaald werkenden verdringen. Dat blijkt uit de aflevering “Werkloos in crisistijd” van Zembla. Evenals elders, moeten werklozen in Den Helder sneeuw ruimen bij bejaardentehuizen.

Ben je werkloos of ken je werklozen? Wil je melding maken van feiten en ervaringen rond dwangarbeid en de strijd ertegen? Wil je je verhaal publiceren en in actie komen? Neem dan contact op met Doorbraak: dwangarbeid@doorbraak.eu of 071-5127619.

Harry Westerink

Comment: De oplossing is het eisen van een basisinkomen.