Asielzoekers in Teylingen

Of en hoeveel immigranten en asielzoekers ons land binnen mogen komen is iets wat in de landelijke politiek besloten moet worden. Wij moeten als gemeente Teylingen in ieder geval altijd bereid zijn om mee te denken, in samenwerking met omliggende gemeenten, wanneer er een verzoek tot het huisvesten of opvangen van asielzoekers komt. Tijdelijke noodopvang is daarin ook een optie, al moet dit in onze ogen verdeeld worden over het hele land. Het kan nooit zo zijn dat wij ons openstellen, terwijl aangrenzende gemeenten niet bereid zijn om hulp te bieden.

Ook in het huisvesten van asielzoekers in Teylingen heeft SCHENK. duidelijke standpunten. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid. Asielzoekers moeten wij dus kunnen huisvesten wanneer dit nodig is. Hierin moeten wel bepaalde voorwaarden zijn en daarom moeten zij gelijk behandeld worden als andere Nederlanders. Het mag dan ook nooit zo zijn dat immigranten voorrang krijgen op een sociale huurwoning ten opzichte van een al langer in Teylingen wonend gezin dat al een tijd op een woning wacht. Asielzoekers zijn welkom mits zij onze normen en waarden respecteren en zich toegankelijk opstellen wanneer het gaat om inburgering. Om de integratie te bevorderen wil SCHENK. het zo houden dat asielzoekers niet met zijn allen in één wijk geplaatst worden. Juist het wonen en leven tussen de oorspronkelijke Teylingers draagt bij aan het inburgeringsproces.

Bron: lijstschenk.nl