Ayelet Shaked

About 1 million Ukrainian Jews were killed in the Holocaust, but Ukraine and Russia are still home to large Jewish communities. Israeli interior minister Ayelet Shaked said on Tuesday that the state is preparing to take in up to 100,000 Jews from the two countries and other former soviet republics after the onset of Europe’s new war as part of Operation Israel Guarantees.

Up to 5,000 non-Jewish Ukrainians will be allowed to come to Israel and another 20,000 who arrived before the fighting will be able to stay temporarily. A heavily criticised policy of forcing Ukrainian nationals or their Israeli hosts to pay a 10,000 shekel (£2,330) bond on arrival at Ben Gurion airport has now been scrapped.

Het Israelische parlement, de Knesset, heeft donderdag na enkele maanden touwtrekken een nieuwe versie aangenomen van een wet uit 2003, die het onmogelijk maakt dat echtgenoten van Israeli’s uit de bezette gebieden, of uit Arabische landen waarmee Israel geen vredesverdrag heeft, in Israel burgerrecht krijgen of in Israel mogen wonen. De wet werd aangenomen ondanks verzet van de coalitiepartijen Meretz en de Gezamenlijke Arabische Lijst van Mansour Abbas. Indienster minister van Binnenlandse Zaken Ayalet Shaked had zich echter verzekerd van de steun van de rechtse en religieuze oppositiepartijen. De stemverhouding was 45 vóór en 15 tegen.
Voorstanders van de wet hebben altijd ”veiligheidsredenen” aangevoerd als rechtvaardiging ervan. Minister Shaked zelf liet echter geen enkele twijfel bestaan over de werkelijke achtergrond van de wet toen zij na de stemming triomfantelijk verklaarde dat ”dit een overwinning [was] van de Joodse staat over een staat voor al haar burgers”. De organisatie Adalah (voor de rechten van de Arabische minderheid) stelde dat ”De ‘wet op het burgerschap en het opgenomen worden in Israel’  één van de meest racistische wetten in de wereld isen onmiddellijk moet worden ingetrokken.”

De wet uit 2003 maakt het onmogelijk voor mensen uit de bezette gebieden of de Arabische wereld om zich bij hun partner te voegen in Israel. De minister van Binnenlandse Zaken mag echter ”in uitzonderlijke gevallen om humanitaire redenen” een tijdelijke vergunning afgeven. Die vergunning is één jaar geldig (onder de nieuwe wordt dat twee jaar) en kan worden ingetrokken als er volgens de minister sprake is van ”een vertrouwensbreuk”. Hoeveel mensen door de wet hebben afgezien van een huwelijk of nu buiten Israel samenleven is onbekend.Wel bekend is echter dat in de tien jaar voordat de wet werd aangenomen -in de periode van 1993 – 2003, er 130.000 partners van Israeli’s burgerrecht verkregen. Ook bekend is dat nu ongeveer 10.000 mensen in Israel wonen met een tijdelijke vergunning. Zij hebben te maken met een hoop telkens terugkerende administratieve rompslomp en kunnen geen bankrekening openen, of een creditcard aanvragen. Ze leven voortdurend onder spanning. Als hun echtgenoot overlijdt of als er een crisis uitbreekt in het huwelijk kan dat betekenen dat ze worden uitgewezen en het recht verliezen om bij hun kinderen te blijven. En dat geldt ook voor gedrag dat kan worden uitgelegd als verzet tegen de politiek van de staat.

De wet werd in 2003, rond de tijd van de Tweede Intifada, voor de duur van één jaar aangenomen op grond van wat ”veiligheidsredenen” werd genoemd. De wet is sindsdien 19 keer verlengd, tot er verleden jaar in de coalitie onder Naftali Bennett ineens geen eensgezinde steun meer voor bestond, De ultra-rechtse minister Shaked is echter in de tussentijd blijven ijveren voor een vernieuwing, terwijl ze ook alle aanvragen voor het verkrijgen van burgerschap in de tijd dat de wet van de baan was, heeft tegengehouden. Met de nieuwe wet heeft ze nu volop haar zin gekregen. Er is namelijk ook een passage in opgenomen dat de wet niet alleen geldt om veiligheidsredenen maar ook tot taak heeft Israels ”Joodse meerderheid te helpen veilig te stellen”. Deelname aan een regering van een linkse partij als Meretz of een Arabische partij als de Verenigde Arabische Lijst is duidelijk geen werkzaam medicijn tegen Israels racisme.

Bron: Er zijn zoekmachines…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s