Christenvrienden; de islam wil jullie vernietigen en jullie gaan maar door met hem de hand van liefdadigheid toe te steken . . .

Christenen, wees toch soldaat in plaats van de barmhartige Samaritaan te spelen. Eerder dan voor jullie beulen te bidden, denk aan je broeders (christenen) in het Oosten. U weet dat de islam zich met veel haat tegen U keert, waarom blijft U hem dan hardnekkig de barmhartige hand toesteken, en dat aan een beest dat U wil verscheuren. Vrede heeft alleen zin als iedereen dat wil, zo niet, dan is het capitulatie. U wappert met de witte vlag! De vijand scherpt zijn messen om je te kelen. U verdedigt zich met gebeden, maar U zou zich moeten beschermen door zich te bewapenen.

Wees toch  moedig  en strijdvaardig en lever jezelf niet uit aan jullie “slagers” voor een tweede Holocaust. De islam wil de aarde voor jullie in een abattoir veranderen; laat dit niet gebeuren onder ´t voorwendsel “het is nu eenmaal de Apocalyps”. Over welke Apocalyps hebben jullie het, die van jullie of die van de islam? Het zal die van jullie blijken te zijn  en U gaat door het “Paaslam” te spelen.

Uw medelijden zal U zwaar gaan opbreken en verblinden en men zal gaan zoeken naar  een zondebok. U heeft de koran gelezen, zo zeker als U “Mein Kampf” hebt gelezen, negeer niet de “ENDLÖSUNG” die U te wachten staat. Als de voornaamste slachtoffers van Mein Kampf de Joden waren, dan bent U een van de ALLEREERSTE  slachtoffers van de koran. In de ogen van de islam bent U verwerpelijk, onrein, vuile vieze varkens en in plaats van  waakzaam te zijn, gaat U met hem in dialoog.

 

Onze broeders in het Midden-Oosten vallen elke dag onder de slagen van hun moordenaars en wij horen hier nauwelijks Uw roep: “We hebben meer  dan  genoeg van die islam”. Verlaat Uw kerken en ga de straat op in Frankrijk en Europa, werp een dam op tegen deze barbaarse muzelmannen.

Jullie waren niet echt verontwaardigd toen die “duivelse” Dalil Boubakeur ( = een soort imam Fawaz uit den Haag…) jullie openlijk vernederde door te suggereren alle kerken in moskeeën te veranderen. De moslimvijand is nooit oprecht  geweest, en dat weten jullie maar al te goed.

Hij joegen jullie je huis uit onder het voorwendsel dat de grond oorspronkelijk van hem was, en U…. , U hield zich dood. Alsof je bang voor hem bent. . .

Bron:
https://ejbron.wordpress.com/2015/09/04/christenvrienden-de-islam-wil-jullie-vernietigen-en-jullie-gaan-maar-door-met-hen-de-hand-van-liefdadigheid-toe-te-steken/

Commentaar: In het Midden-Oosten snijden Arabische Moslims de Arabische Christenen aan stukken, de Arabische Christenen doen niets terug. In Afrika snijden Afrikaanse Moslims de Afrikaanse Christenen aan stukken, de Afrikaanse Christenen doen niets terug. Dit bewijst weer eens dat godsdienst zwaarder telt dan ras, en dat het Christendom een vrij waardeloze godsdienst is, als het gaat om het behoud van “volk en vaderland”, d.w.z. ras.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s