Extreem-Rechts spreekt in code

extreem rechts code

Heel interessant, deze oude taal vanuit het heidendom, blijkbaar in trek bij de Nazi’s en de NGO’s, die van de Bijbel en JHWH, de enige ware God, niets moeten hebben, maar liever vanuit occulte krachten hun levensvisie halen.
Bij mijn studies Hebreeuws, de oorspronkelijke taal, waarin de Tenach (Oude Testamenst), oftewel de eerste 39 boeken van de Bijbel is geschreven, kom ik een andere, tragische ontwikkeling tegen, analoog aan de tragiek van deze “taal van het heidendom”.
Ipv het Hebreeuws te zien als gewoon de taal waarin de Israelieten deze teksten hebben geschreven en van daar uit beter te begrijpen wat JHWH van en met ons wil, gaan ze het Hebreeuws ” an sich” verheerlijken, komen met kaballah en heel ver door gevoerde getallensymboliek aan.
Ze bedenken een mystiek verstaan van het Hebreeuws tot een geheime kennis, die door verdere studie ontwikkeld kan worden en dan verdwijnt Degene, om Wie het gaat, JHWH dus, ons in Yeshua geopenbaard, naar de achtergrond.
Degene met zgn. “diepere kennis” van het Hebreeuws wordt als goeroe de belangrijkste en het Hebreeuws wordt het doel ipv het middel.
Bij deze Runentekens is het drama nog groter: een taal vanuit heidendom, vol occulte betekenis en afgoderij, wordt dan vereerd en de lettertekens op zich afgoden.

Bron: https://ejbron.wordpress.com/2019/08/03/runen-3/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s