Ras en godsdienst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_de_Kreek

Ten aanzien van de belediging van joden voert De Kreek aan dat hij dient te worden vrijgesproken en stelt daartoe dat het technisch onmogelijk is om joden als groep op basis van ras te beledigen, nu joden niet als ras beschouwd kunnen worden. Evenmin zou het mogelijk zijn joden op basis van hun godsdienst te beledigen, nu de meeste joden ongodsdienstig zijn, aldus De Kreek (r.o. 5.3.3). De rechtbank gaat met De Kreek mee in zijn eerste bewering en oordeelt dat joden niet beschouwd kunnen worden als ras “nu joden niet genetisch zijn te onderscheiden en nu gemeenschappelijke afkomst geen voorwaarde is om jood te kunnen zijn” (r.o. 5.4.8). De rechtbank stelt evenwel dat zijn tweede bewering niet opgaat, nu de meeste joden wel het Jodendom aanhangen.

Commentaar: Het is dus interessant dat Marokkanen wel als ras beschouwd worden in de zin van de Wet en dus beschermd worden tegen belediging.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s