De migrantenstroom: een gouden kans voor Europa!

https://www.vrijspreker.nl/wp/2015/09/de-migrantenstroom-een-gouden-kans-voor-europa/

De vluchtelingenstroom uit het Midden- Oosten verschaft Europa een unieke gelegenheid een aanzienlijk aantal personen op te nemen die gemiddeld over een grotere werkkracht en meer doorzettingsvermogen beschikken dan bij de gemiddelde Europeaan het geval is.

Pro capita heeft Europa in 2014 slechts 0,03 procent aan haar populatie toegevoegd als gevolg van de betreffende stroom. Ook bij een percentage dat tien keer zo hoog ligt, zijn de migranten gemakkelijk te absorberen en vergen zij slechts een zeer klein percentage van het GDP als investering.

Dit bedrag kan gemakkelijk opgebracht worden: import van de migranten bedruipt zichzelf en in eerste instantie kunnen hiervoor gebruikt worden de winsten op de verkoop van duur geprijsde kaartjes voor een plaats in een vliegtuig direct uit Syrië of Turkije naar het Westen: kaartjes die de migranten alle potentiële verplaatsingsellende besparen.

De migranten kunnen deze kaartjes kopen met de enorme bedragen die zij zullen uitsparen op moeizame tocht over zee en het zoeken van sluipwegen over verschillende grenzen.

Alle dagen die zij met deze vreselijke tochten bezig zijn en de periode die zij daarna benodigen voor recuperatie, kunnen zij beter productief maken door na landing terstond te gaan werken, zoals bij voorbeeld in Zweden terecht sterk aangemoedigd wordt.

De opwinding over de stroom migranten die thans Europa binnenkomen is geheel misplaatst.

Zowel Pakistan als Turkije hebben in het recente verleden veel grotere aantallen migranten geabsorbeerd. Die aantallen lopen in de miljoenen.

Alleen Pakistan al heeft drie miljoen Afghanen opgenomen en deze in de omgeving van Peshawar gehuisvest. Van de huidige stroom heeft Jordanië , ondanks een pro capita-inkomen van slechts $ 11.000,00, al 630.000 personen opgenomen en Libanon 1,2 miljoen personen die nu 25 procent van de bevolking van dat land uitmaken.

Daar werden in Europa nauwelijks televisiebeelden van vertoond, ook al bedroeg de pro capita absorptie een veelvoud van het huidige promillage in Europa.

Enkele verdere opmerkingen zijn op hun plaats:

01.
Het ware te wensen dat zowel voor de migranten als voor de huidige bevolking het dwangverzekeringsstelsel geheel afgeschaft wordt.

02.
Het valt sterk aan te raden de migranten, voorzover zij niet zelf onmiddellijk een zaak openen, direct na aankomst gaan werken, niet gehinderd door schadelijke bepalingen over een toe te passen minimumloon.

03.
De migrant dient niet beoordeeld te worden op zijn of haar migratiemotieven en aan discrimatie op grond van deze motieven dient een einde gemaakt te worden.

Ik wil hier nog eens benadrukken, dat het irrelevant is of iemand elders zijn heil zoekt op grond van politieke vervolging of op grond van een vigerende toestand die het verdienen van zelfs zeer bescheiden bedragen moeilijk of zelfs onmogelijk maakt.

Door niet meer te selecteren op motief kunnen veel hogere importcijfers bereikt worden die bijdragen aan een waarlijk cosmopolitische en multiculturele samenleving, die niet gehinderd wordt door beperkingen op het stuk van im- en export van goederen, geld en arbeid.

04.
Iets meer empathie met de migranten schijnt op zijn plaats.

De door Christenen en zelfs heidenen onder ons als onaangenaam beleefde trektocht van Jozef en Maria die geconfronteerd werden met overbezette Hiltons en Holiday Inns ligt nog vers in de herinnering der mensheid en moge ons aanmoedigen om contemporaine in onze eigen tijd een dergelijk lot te besparen.

Tenslotte gaan deze mensen noch vóór hun plezier, noch mét plezier op reis en hopen zo snel mogelijk in een veilige plaats te arriveren waar zij niet vervolgd worden, de handen uit de mouwen kunnen steken en een zo groot inkomen verwerven.

Omdat er zoveel misverstanden heersen op het stuk van migratie, haar oorzaken en haar gevolgen, lijkt het sterk aan te bevelen, een internationaal congres te organiseren dat geheel aan migratie gewijd is.

Hugo van Reijen

Commentaar: Denk aan het stuk van Arnon Grunberg in de Volkskrant.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s