Oude Berichten van Cicero(2)

http://frissekijk.info/oude-berichten-van-cicero/

Juist wel, geweld is vaak de oplossing in het leven. Je slaat met je
slotzin de spijker op de kop. Vrouwen willen MANNEN. Vrouwen vallen op
“the leader of the pack”, “the man in control”. De archetypische basis van
mythen, legenden en liederen. Een paarbereide meid is op de toekomst van
haar nageslacht voorbereid. Daarom zoekt ze een VENT die topzaad in haar
kan pompen.

Vol verwachting klopt mijn hart op vragen van Fenrir waarop ik diepgravend
moet antwoorden, antwoorden waarin ik gedegen moet preciseren.

Wat de inhoud van onze bijdragen betreft. Ik probeer mijn opvattingen zo
rationeel en koel en koud te ontwikkelen en ga de conclusies niet uit de
weg, ook als ze in strijd zijn met mijn emotionele of subculturele
voorkeur. Jij uit je in emoties en scheldwoorden. Zo van “Ik vind dit” of
“Ik vind dat”. Dat is geen argumenteren. Je hebt een aantal vooroordelen
en een onbestemd gevoel van ongenoegen, en al het onaangename vat je samen
onder één noemer. Bijvoorbeeld (s)linkse moslims, omdat je zowel een hekel
hebt aan (s)linksen als aan moslims. Maar je ziet niet in dat de
(s)linksen het juist op heel erg veel punten met jouw kritiek op Dienares
en Cicero eens zijn, en (s)linkse moslims een “contradictio in terminis”
is, het ten onrechte samenvoegen van intrinsiek tegengestelde zaken. Een
“(s)linkse moslim” is even vreemd als bijvoorbeeld een “nazi-neger” of een
“Arische Papua” of een “vrije-markt-communist”.

Ik weet daadwerkelijk niet wat je bedoelt met die ring. Is dat een soort
privé club van forumleden die ergens een pint gaan drinken ? Ik beperk om
allerlei familiale & zakelijke redenen mijn “levende” activiteiten in het
rechts-nationalisme tot “echte” bijeenkomsten in het rechts-nationale
milieu, vaak in de bekende Vlaamsche huizen. Zomaar eens gaan stappen doe
ik eigenlijk niet vaak. Gezien de onvrijheid in Europa is het ook niet
goed zomaar identiteiten vrij te geven.

Of bedoel je een boksring ? Mike Tyson zal de meeste rechts-nationalen in
de ring wel kunnen verslaan, maar ik betwijfel of dat een inhoudelijk
argument is voor de waarheid of onwaarheid van de meningen van hetzij Mike
Tyson, hetzij zijn tegenstanders. Wanneer in een riddertoernooi partij A
de onschuld en partij B de schuld van een van overspel betichte dame
verdedigt, dan test dit gevecht alleen de martiale bekwaamheid van A en B,
en niet de echtelijke trouw van de bewuste dame. Een leuke draad is
overigens de volgende :
De wortels van Regilio Tuur

Ergens een excuus-Jood vinden en uitnodigen om een praatje te houden ?

Hoe je het ook draait of keert, die Antilliaan had in Papendrecht niets
te zoeken.

In ieder geval ben ik ook totaal tegen het uitzetten van criminele of
“illegale” vreemdelingen indien deze “vreemdelingen Blank/Europees zijn.
Als Michael Krick Blank/Europees is geldt hij voor Cicero als Nederlander
en heeft hij alle rechten en plichten als alle andere Nederlanders. Er
niets dat Krick kan doen dat zou legitimeren dat hij het land zou moeten
verlaten. Michael Krick is voor Cicero in Nederland even welkom als Taïda
Pasic. Je bent racist of je bent het niet.

De legaliteit van de NVU blijft me overigens verbazen, gezien het verbod
van NESB en CP’86, en de verklaringen van Dijsselbloem in Rondom Tien nog
meer.

De NVU wil logischerwijze als politieke partij invloed op de wetgeving.
Het is dan zaak van politie en justitie als formeel niet-partijdige
ambtelijke instituten om daar uitvoering aan te geven. De NVU kan niet
worden verweten dat de NVU gewelddadigheden zoals geduid in het strafrecht
legitimeert of propageert, en dat is voldoende.

U zult echte voorbeelden moeten geven van steun van de NVU aan Krick. Ik
heb deze steun nog niet gezien. Maar je kan die eventuele concrete
voorbeelden dan hier posten.

Dat is geen concreet voorbeeld. Op diverse manifestaties kunnen
verschillende lui meelopen of verschijnen met een andere agenda of
bijkomende agenda dan hetgeen de organisatie wil uitdragen.

Gezien het debakel met dat mislukte NVU-concert zou ik maar niet te veel
rekenen op de slagkracht van enige NVU-ordedienst. Ik vermoed dat indien
de NVU die borden had afgenomen er een burgeroorlogje c.q. rel was
ontstaan met alle gevolgen vandien. Nu hebben ze een leuke demonstratie
gehad en stond de antifa voor gek.

Een bekwaam partijleider zou zich drukker maken om een verschuldigde
eurocent vanwege die schade op dat NVU-concert dan om wat rare sekspraat,
die in beginsel uitsluitend degene die met zulke rare praat komt voor gek
zet. De vraag is wanneer die vandalen bij dat NVU-concert de gedupeerden
(horeca-exploitanten, de NVU, de muzikanten, auto-bezitters en
auto-verzekeringsmaatschappijen) gaan vergoeden. Als ze geen geld hebben
(van een kale kip kun je niet plukken) kunnen ze misschien een nier
verkopen om één en ander aan te zuiveren.

Hoi Freek ! Tot op heden is er uit NVU of NA zelfs nog geen fatsoenlijke
knokploeg voortgekomen. Er wordt alleen intern geknokt in het kader van
“verplaatsingsgeweld”. Met de gedisciplineerde oorlogsveteranen van de SA
kun je dat niet vergelijken. Die knokten ook wel eens intern, maar waren
toch voornamelijk bezig tegen Rotfront und Reaktion. Trouwens, over
“verplaatsingsgeweld” gesproken, ik zag op TV dat er in Nederland
congressen waren van D’66 en de VVD. Waar bleef onze Jeugd Storm Nederland
? Weer een kans gemist om een pedo-partij als D’66 en de
judeo-plutocratische zionisten van de VVD aan te pakken ?

Het zou inderdaad logischer zijn voor Kusters om, als de NVU niet meedoet
met de verkiezingen, een stemadvies te geven ten bate van de Nieuwe
Communistische Partij Nederland NCPN (Stalinistisch) of de Socialistiese
Partij SP van Jan Marijnissen (met Maoïstisch Nationaal-Communistische
tendenzen) inplaats voor de Staatkundig Gereformeerde Partij SGP van Kees
van der Staaij, die voorop loopt om ons allemaal achter tralies te zetten.
Dijsselbloem van de (Nederlandse) PvdA en Stefan de Vrieze van Groen Links
roepen in Rondom Tien om het hardst dat de NVU bestaansrecht heeft en dat
er dialoog moet zijn met racisten, nationalisten en extreem-rechts, geen
verbod. Waarom stemt Kusters dan op de SGP ?

Kusters heeft het Rechts-Nationalisme netjes verdedigt in Rondom Tien en
hij organiseert toch maar regelmatig betogingen die zijn variant van
nationalisme bekendheid geven. Ere wie ere toekomt.

Phreak richt zich niet op de theorie van die ideologieën, maar om hun
praktische uitvoering en openbare gezicht. Er zijn verschillende manieren
om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Het ideologische spectrum kan men
samenstellen op basis van een groot aantal verschillende kenmerken van de
diverse ideologieën. Phreak benadert de problematiek vooral economisch,
maar men kan ook wijzen op de verwantschap van de 19e eeuwse rassentheorie
en klassentheorie als product van het modernistische materialistische
wereldbeeld met wortels in de Verlichting. Of deze benaderingen
noodzakelijk juist zijn is een andere kwestie, maar ze bestaan naast zeer
vele andere benaderingen.

Bezwaar tegen Phreak’s theorie is wel, en met nadruk bewezen, dat de NSDAP
in de eerste plaats electoraal rekruteerde onder de liberale DDP (Deutsche
Demokratische Partei) en ook wel de liberale DVP (Deutsche Volkspartei).
Alleen deze partijen werden volledig door de NSDAP opgegeten, terwijl de
SPD (socialisten), KPD (communisten) en Zentrum (katholieken) wel verloren
aan de NSDAP, maar toch nadrukkelijk tot het einde electoraal overeind
bleven. Phreak draait de marxistische benadering van het fascisme en
nazisme om, maar feit blijft dat de marxisten, in polemiek met de
liberalen/libertariërs, sociaal-historisch hun idee kunnen onderbouwen met
het feit dat de Duitse middenklassen die altijd DDP en DVP stemden massaal
overliepen naar de NSDAP. Ook met het Italiaanse fascisme is zoiets
aanwijsbaar.

Het collectivisme kunnen Nationaal-Socialisme en communisme wel gemeen
hebben, maar feit blijft de theoretisch verwantschap tussen NS en
libertarisme/Rand-kapitalisme in een radicaal ongelijkheidsdenken, de idee
van de superman en niet toevallig een beroep op Nietzsche.

Phreak mag verder ook erkennen de zeer sterke verwantschap tussen Marx en
(de libertarische ideologe) Rand in hun algemene benadering van de
werkelijkheid. Waar Marx zet klasse zet Rand individu, wezenlijk verder
verschil is er niet tussen hun systemen.

met alle geweld een polemiek wil voeren om deze of genen stroming te
delegitimeren door deze met Hitler te associëren vindt altijd wel een
“argument”. Waar het om gaat is dat zulke theorieën of benadering van
Hitler (marxistisch, libertarisch, christelijk-conservatief) altijd
voortkomen uit een agenda geënt op de (soms onbewuste) perceptie van
Hitler en zijn regime als het ultieme kwaad. Zo’n benadering is gewoon
niet objectief.

Voor mij zijn alle partijen die nu deelnemen aan de verkiezingen in
Noord-Nederland slecht, maar met “De Stemwijzer” ben ik op de SP,
Socialistische Partij, uitgekomen, met zeer ruime voorsprong. VVD, Wilders
en SGP waren zeer negatief in de uitslag. Ik heb die 30 vragen beantwoord
met een duidelijk pro-Blanke pro-Nationaal-Socialistische politiek in
gedachten. Als men in Noord-Nederland dan toch zou willen stemmen lijkt me
de minst slechte keus toch de SP. Misschien dat de diverse NVU-prominenten
daar eens wat nader op in kunnen gaan.

Er zal ongetwijfeld een zeer grote afstand liggen tussen hetzij
Volksnationalisme hetzij Nationaal-Socialisme en de SP met haar
marxistische/stalinistische oorsprong, maar als je dan toch zou moeten
kiezen voor het minste kwaad vanuit een pro-Blank ras standpunt dan ligt
de SP eigenlijk heel erg voor de hand als NVU-stemadvies.

Een goed idee voor de NVU en andere rechts-nationalistische partijen voor
hun partijprogramma is Kinderverzorging als verplicht vak op alle
middelbare scholen voor zowel jongens als meisjes. Uitstekend punt voor
het nieuwe partijprogramma. Geeft de partij ook een “zachter” imago.

Beste mensen,
Wanneer men gaat schelden leidt dit alleen maar tot sluiten van draden,
wat helemaal niet nodig is. Men kan zeer wel zakelijk en zeer scherp
discussiëren zonder te gaan schelden. Sommigen vinden het fenomeen
skinhead-subcultur zeer goed, anderen vinden het zeer slecht, weer anderen
staan er neutraal tegen over. Dat kan allemaal verwoord worden zonder dat
het hoeft te ontaarden in op de man spelen en schelden en scatologie en
dergelijke.

Ik ben inderdaad geen skinhead, ben dat nooit geweest en zal dat nooit
worden. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zich goed voelen in een
bepaalde kledingstijl en muziekstijl. Anderszins is het blote feit dat dit
een Racialistisch forum is, geen skinhead forum, en iedere skin die zich
hier laat zien buiten het Hol van de Leeuw is per definitie een
Racialistisch-gezinde, althans daar moeten we van uit gaan.

Nu, voor mij allemaal niet gelaten, maar het objectieve feit is nu eenmaal
dat tegenover de 10 % goed ingestelde deftige Racialistische skinheads er
zeker 90 % asociale racistische skinheads staan. (A-politieke en linkse
“pseudo”-skins laat ik buiten beschouwing.)

Die jeugdsubculturen dienen eigenlijk nergens toe en zijn inherent
kwaadaardig

Ja, er zijn goede en minder goede subculturen, en de goede subcultuur kan
best op darwinistische wijze de slechte subculturen vernietigen.

Misschien kunt u uw bijzondere visie op Jooden en Joodendom eens
publiceren ? Ik ben benieuwd.

U bent Christen ? Het is u toch wel duidelijk dat met name het
Talmud-Joodendom (meer dan 99 % van het huidige Joodendom) het Christendom
in theologisch opzicht als een duivels excrement definieert en Jesus als
een boze tovenaar, geboren uit een hoer, die in de eeuwigheid wordt
gekookt in hetzij sperma hetzij poep. Dit is hetgeen het Talmud-Joodendom
letterlijk leert. Het Zionisme en de Staat Israel zijn gegrond in het
Talmud-Joodendom.

Maar ik geef toe dat er op dit forum traditioneel ook plaats is, naast
(A) Racialisten, Volksnationalisten en Nationaal-Socialisten, voor
(B) paleo-conservatieven, populisten en staatsnationalisten. In categorie
(B) zul je wel enige philo-semieten vinden.  Maar dit is uiteraard een
echt discussieforum, geen “I am OK, you’r OK” Tante Bep-theekransje.

Even voor de duidelijkheid :
Thora is de Pentateuch (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium), althans de Masoretische versie, niet de Septuagintische
van orthodoxen/katholieken.
Tenach is Oude Testament, althans de de Masoretische versie, niet de
Septuagint van orthodoxen/katholieken. Protestanten (Luther’s Bijbel,
Calvijn’s Bijbel, Statenvertaling van de Nederlanders, King James Bijbel)
gebruiken een soort mengvorm van de Septuagintische en Masoretische versie
van het Oude Testament.
Talmud is het corpus van rabbijnse commentaren op de Tenach zoals
geredigeerd tussen 100 en 500 van de Christelijke tijdrekening.

Die jeugdsubculturen dienen eigenlijk nergens toe en zijn inherent
kwaadaardig, en duidelijk een uiting van seksuele frustratie in het zeer
late Westerse huwelijkspatroon. Afschaffen alle jeugdsubculturen dus.

Commentaar: Toch is het allerbelangrijkste het leren van zowel Arabisch als Hebreeuws. De Hel is eeuwig, de Hel is eeuwig, de Hel is eeuwig!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s