Er is niets vreselijker dan een politiek-correcte kerk

Dezelfde mensen die klagen over de ondermijning van de Christelijke kerken houden vol dat de Islam niet te hervormen is. Dit is tegenstrijdig.

E.J. Bron

Screenshot_11

(Door: Dick Kraaij)

Onderbouwd door zuiver Bijbelse theologie roepen de kerken mensen op naar het Evangelie te leven en te handelen. De Gemeente van Jezus Christus mag en moet profetisch spreken. Waar dit oprecht en puur gebeurt, kan het resultaat erg heilzaam zijn. Het houdt christenen en de kerk zelf bij de les: jaag het goede na, houd voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen, vergeld geen kwaad met kwaad. Bovendien, de gulden regel van de kerk gaat zoveel verder dan ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Maar het is: ‘Wat jij wilt dat de mensen jou doen [hoe jij vindt dat ze jou moeten behandelen], doe dat aan hen.’

Dat is geen woordenspel, integendeel. Het is als het verschil tussen de pro-actieve leidinggevende (de goede baas, die gewoon doet waarvoor hij vorstelijk betaald wordt) en de leidinggevende die…

View original post 31 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s