Hoe de Illuminati het Libertarisme en de Oostenrijkse School creëerden

http://frontierworld.nl/radio/?p=2490

William S. Volker (1859-1947) was een Duits-Joodse zakenman. Ontsteld over de opmars van het Socialisme, creëerde hij het Volker Fonds om een reactionaire ideologie gebaseerd op ‘laissez-faire’ en Sociaal Darwinisme. Dit werd het Libertarisme.

volker
“U zegt dat het Marxisme de absolute antithese is van Capitalisme, dat ons (de Illuminati) even heilig is. Het is precies om de reden dat ze elkaars tegenovergestelden zijn dat ze de polen van deze planeet in onze handen brengen en ons toestaan haar as te zijn. Deze twee tegengestelden, het Bolsjewisme en vindt zijn identiteit in de Internationale.”
Otto Kahn, Bankier

Het Libertarisme en de Oostenrijkse School werden door de Illuminati ontwikkeld om de andere kant van de dialectiek met het Communisme te zijn.

Volgens dit verbazingwekkende document, alle verder niet gespecificeerde citaten komen er uit,  “was Volker geen groot denker of wetenschapper. De ideologie die hij wilde scheppen werd ondersteboven opgebouwd, beginnend vanuit een aantal half-wazige conclusies. Het was de taak van het Volker Fonds om die conclusies te rechtvaardigen en zo een samenhangende ideologie of ‘theorie’ en uiteindelijk een volwaardige filosofie te kunnen lanceren.

Hoewel Volker geen econoom of filosoof was, had hij wel geld en, heel belangrijk, invloedrijke contacten bij de Universiteit van Chicago, opgericht door John D. Rockefeller.

Dit bleek een cruciale connectie te zijn.

Volker’s neef Harold Luhnow nam het beheer van het fonds over in 1944.

Friedrich Hayek’s ‘The Road to Serfdom’ werd hetzelfde jaar gepubliceerd. Het boek verdedigt ‘laissez-faire’ kapitalisme en stelt dat alle overheidsinterventies in de markt tot totalitairisme leidt. Precies wat het Volker Fonds zocht. Pas toen begon het Fonds werkelijk impact te hebben. Het regelde een herdruk van Hayek’s boek bij de Universiteit van Chicago en zorgde er voor dat het bij iedere bibliotheek in de VS terecht kwam.

Het Fonds zou alle leidende economen van de Oostenrijkse school financieel ondersteunen en een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ‘Chicago School’, inclusief Milton Friedman.

Von Mises werd eerst door David Rockefeller onderhouden en kreeg daarna decennia lang ondersteuning van het Volker Fonds en gerelateerde zakenmensen als Lawrence Fertig.

Von Mises biograaf Richard M. Ebeling:
Veel lezers zullen verbaasd zijn te horen op welke schaal ‘the Graduate Institute’ en Mises zelf financieel drijvende werd gehouden door genereuze subsidies van de Rockefeller Foundation in de jaren nadat hij naar Amerika kwam. De eerste jaren van Mises’ verblijf in de VS was hij, voordat hij assistent professor werd bij de Bedrijfseconomische  Faculteit van de Universiteit van New York, volledig afhankelijk van jaarlijkse ‘onderzoeksbeurzen’ van de Rockefeller Foundation.

David Rockefeller werd later geciteerd met: “Als laatste, verbazingwekkend genoeg, onthulde hij dat hij zichzelf zag als een aanhanger van de Oostenrijkse school. Friedrich von Hayek was zijn docent geweest bij de London School of Economics in de jaren dertig.

Murray Rothbard werd ook door het Volker Fonds gefinancierd:
Rothbard begon zijn consultancy werk bij het Volker Fonds in 1951. Deze relatie duurde tot 1962, toen het Volker Fonds werd ontbonden. Een groot deel van zijn werk bestond uit het lezen van boeken, krantenberichten en ander materiaal. Op basis van zijn rapporten en die van een andere lezer, Rose Wilder Lane, besloten de directeuren van het Fonds welk materiaal massaal naar bibliotheken zou worden verspreid.

Rothbard noemde zijn werk voor het Volker Fund later “de beste baan die ik ooit heb gehad.”

Het Volker Fonds ontwikkelde ook een strategie, die later met succes werd overgenomen: het bracht een enorme hoeveelheid organisaties voort, losjes georganiseerd om wederzijdse ‘onafhankelijkheid’ te suggereren. Daaronder was ook de ‘Foundation for Economic Education’, die aan de wieg zou staan van het Mont Pelerin Genootschap.

Het Mont Pelerin Genootschap
Het Mont Pelerin Genootschap werd genoemd naar de Zwiterse Alp waar de eerste bijeenkomst werd georganiseerd. Het werd opgericht door Friedrich von Hayek met financiele steun van het Volker Fonds die de onkosten van de Amerikaanse deelnemers betaalde. Mede-oprichters waren onder andere Mises, Milton Friedman en Karl Popper.

Leden van het Mont Pelerin Genootschap zouden niet minder dan acht Nobelprijzen voor de Economie winnen. Niet slecht voor een ‘splintergroepering, genegeerd door de Mainstream’.

Op haar beurt stond het MPG aan de basis van talloze invloedrijke organisaties. Eén van hen was de Institute of Economic Affairs in Londen, 1955. Deze vond de Conservatieve Partij opnieuw uit. Margeret Thatcher zou hierover later zeggen: “U schiep de sfeer die onze overwinning mogelijk maakte……Mag ik u zeggen hoe dankbaar we zijn voor hen die deelden in onze grote uitdaging. Het waren enkelen, maar ze hadden gelijk en ze redden Groot Brittanië.

De Heritage Foundation was ook een resultaat van het MPG, alsmede de Manhattan Institute for Policy Research en de Atlas Economic Research Foundation, die op haar beurt een plethora aan nieuwe denktanks voortbracht, inclusief het Fraser Institute.

De hoeveelheid die hiermee gepaard ging was geweldig:
“John Blundell, hoofd van de IEA, in een speech voor Heritage Foundation en Atlas in 1990, sprak van een zeldzame mislukking van de IEA. Hoofdschuddend vertelde hij over de stopgezette poging tientallen ‘Zetels voor Vrijhandel’ te subsidieren in tientallen landen. Blundell klaagde over “de verkwisting van honderden miljoenen, misschien wel een miljard dollar.””

De Koch Dynastie
Het Volker Fonds werd in 1962 ontbonden. Het had toen nog 7 miljoen aan bezittingen, die het aan het Hoover Institute doneerde.

Maar intussen had een andere extreem rijke (crypto) Joodse familie, de Koch Dynastie, de organisatie van het Libertarisme en de Oostenrijkse School overgenomen.

Fred Koch was een medeoprichter van de John Birch Society in 1958. Ed Griffin werd daar opgeleid. Hij zou later een beroemd boek schrijven, ‘the Creature of Jekyll Island’. Dit was min of meer een plagiaat van Eustace Mullins‘ briljante ‘Secrets of the Federal Reserve’, met één uitzondering: het liet Mullins’ analyse van de Goud Standaard als een bankenoperatie achterwege en stelde een Goud Standaard  voor als oplossing voor Fractioneel Bankieren! Bovendien vervalste hij de geschiedenis door te ontkennen dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in feite werd gevoerd omdat de Britse Kroon niet langer belasting in het papiergeld van de Kolonieën accepteerde, maar Goud wilde zien.

Dit is een belangrijke sleutel in het verhaal hoe de Oostenrijkse School de Alternatieve Media wisten te overmeesteren.

Koch’s zoon Charles stichtte later het CATO Instituut, samen met Murray Rothbard. Het CATO Instituut is tot op de dag van vandaag een leidend Libertarisch Instituut.

Het Libertarisme als een Joodse Beweging
De meeste leidende Libertariers zijn of waren Joods. Von Mises, Rothbard, Ayn Rand, Irwin (en Peter) Schiff. Volgens Peter Schiff is de beruchte financier Jacob Schiff niet zijn grootvader.

Rothbard zelf had een interessante visie op ras en ongelijkheid in de ‘vrije’ markt: “Rothbard was er trots op een ‘racist’ (origineel: racialist, dat is niet hetzelfde als een racist, maar iemand die vind dat rassen gelijkwaardig zijn, maar het beste gescheiden kunnen leven, AM) te zijn, omdat ‘racialism’ de werkelijke reden voor ongelijkheid toont: genetische dispositie. Een geloof in biologische raciale ongelijkheid was, voor Rothbard, een deel van het Libertarische project, omdat raciale ongelijkheid simpelweg werd weerspiegeld door de markt. Meer nog: deze denkbeelden kwamen niet uit het niets, hij had het er al over in 1973.

Dus Joods Suprematie denken kan rechtstreeks tot de belangrijkste grondlegger worden herleid.

Conclusie
Het Libertarisme is verre van een ‘splintergroepering’. Leden van de Mont Pelerin Genootschap scharrelden liefst acht Nobel Prijzen bij elkaar. Alan Greenspan getuigde van hun allesdoordringende invloed door in 2000 te zeggen: “De Oostenrijkse School heeft ver in de toekomst gezien van waar ze waren in hun tijd en hebben een diepgaande en naar mijn mening onomkeerbare invloed gehad op hoe de meeste ‘mainstream’ economen in dit land denken”.

In deze tijd, waarin het Communisme niet langer als een dreiging wordt gezien, maar met het Marxisme/Progressieve/Politiek Correcte als een sterke kracht in westerse samenlevingen, heeft het een tweede jeugd gevonden als een methode om de ‘Alternatieve Media’ te ondermijnen.

De dialectiek gaat onverminderd verder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s