DE ISLAM: GEWELDDADIG, HYPOCRIET, PERVERS. MAAR SATANISCH……?

Eindelijk aandacht voor de theologische dimensie. Is het Christendom Shaytanisch? Laten we maar weer eens de drie Eenheden erbij halen. Eenheid van Heerschappij, Eenheid van Aanbidding, en Eenheid van Namen en Eigenschappen.

E.J. Bron

Screenshot_1

(Door: Theresa Geissler)

1. De meedogenloze ideologie

Hoe kijken westerlingen, vanuit hun verlichte Joods-Christelijk-Humanistische traditie, aan tegen hun eeuwige opponent, de islam?Verschillend, zéér verschillend. Dat moge duidelijk zijn.                                        

Nog steeds zijn er velen die hem als een religie als alle andere wensen te zien. Zelfs als een vredesreligie, het predicaat dat hij zichzelf tenslotte aangemeten heeft. Hierbij is het echter zaak, systematisch de ogen te sluiten voor de verschijnselen die getuigen van het tegendeel, ja, zelfs zó ver te gaan, elk kritisch geluid in die richting bij voorbaat in de kiem te smoren. Voorts doen zij hun islamitische medemens handreiking na handreiking in de hoop met het klimmen der jaren de kloof tussen Oost en West, joods-humanistisch christendom en islam, uiteindelijk te kunnen overbruggen. Tevergeefs. Zij,  die de waarheid…

View original post 3,913 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s