Het einde van de islam – Over de Hadj

Vooral interessant is de interactie tussen kolonialisme en islamisering. Als de ka’aba onderdeel is van de oorspronkelijke godsdienst van Abraham, waarom hebben de heidense Arabieren de bedevaart wèl behouden, en de Joden en Christenen níét? De hel is eeuwig!

E.J. Bron

Screenshot_36

(Door: vanhetgoor)

De Stille Kracht

‘Oerip, buiten, luisterde even. En zij wilde, glimlachende, zich leggen te slapen, droomende van de mooie sarongs, die de Kandjeng haar morgen zoû geven, toen zij even schrikte en over het erf zag loopen, en verdwijnen in den nacht, een hadji met witten tulband…’

Louis Couperus (1863-1923) beschreef Ons Indië in ‘De Stille Kracht’ en dat is een boek uit 1900. Als geen ander weet hij de tijdgeest te beschrijven van een wereld die nu voor altijd verdwenen is. Warm en mysterieus, maar toch ook weer vertrouwd. De koloniale tijd, tempo doeloe. Het verhaal in ‘De Stille Kracht’ speelt zich af op Java. Er komt herhaaldelijk een stereotiep langs, nooit neemt hij deel aan enige activiteit. Hij is aanwezig en boezemt angst in. Soms is een schim al genoeg, of slechts het vermoeden van zijn aanwezigheid. Er wordt niet uitbundig beschreven waaròm deze witte…

View original post 4,727 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s