Oriëntalisme en Islamofobie

19e eeuwse Orientalist: De Arabier, zooals alle Semieten, is wreed en zeer zinnelijk. Vooral zinnelijk. In tegenstelling tot de Ariër die nobel is en zich door de rede laat leiden, heeft de Semiet een sterk gevoelsleven en driftleven, en is dus niet tot het gebruik van de rede in staat. Daarom moet de Ariër den Semiet goed onder den duim houden. Overigens is ook de Verre Oosterling zeer wreed, en moet dus ook goed kort gehouden worden. De neger tenslotte is wreed, zinnelijk en losbandig, en moet het meest eronder worden gehouden, zo niet uitgeroeid.

21e eeuwse Islamofoob: In den beginne schiep YHWH (HaShem, El Shaddai) vele prachtige en schitterende seraphim. Één hiervan was Allah. Allah was de prachtigste en schitterendste seraph. Toen beval G-d hem te knielen voor Adam en Evert, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en de democratische wetten. Allah sprak: “Ik kniel niet voor schepselen! Ik ben geschapen uit zwarte olie, en kniel dus niet voor kleiwezens.” Zo kwam Allah in opstand tegen G-d en werd HaSatan, oftewel Osamaël. Sindsdien is Allah wanhopig  en kan alleen influisteringen doen. G-d heeft immers gezegd dat op het Einde der Tijden iedere steen en iedere boom zal uitroepen: “O, Islamofoob! Er zit een Anti-Semiet achter mij!” Alleen de eikenboom doet niet mee, want dat is een Nazi-boom.

One thought on “Oriëntalisme en Islamofobie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s